Stimaţi candidaţi la admitere!

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova
vă oferă şansa de PREÎNSCRIERE ONLINE la concursul
de admitere la studii de Licenţă, Masterat, Doctorat
pentru anul universitar 2021-2022,
completând formularul de mai jos.

Pentru a participa la concursul de admitere
vă rugăm să prezentaţi actele necesare în original
în termenul stabilit în Calendarul admiterii.

NU RATAŢI ŞANSA. APLICAŢI ACUM!

  Cîmpurile notate cu * sunt obligatorii:

Date iniţiale:

Nume:* Prenume: * Patronimicul: *
Data nasterii
(zi/luna/an): *
Gen:  * Studii: * ID buletin*

Adresa permanentă / (Domiciliul stabil)

Ţara:* Mun./Raion/* Oraş/Sat*
Strada  Bloc  ap.  Cod postal

Nr.telefon fix, nr.telefon mobil, e-mail

Nr.tel.contact 1 * Nr.tel.contact 2  E-mail *

Instituţia absolvită:

    Numele
instituţiei:
Domeniu: De la
(luna/anul)
Pînă la
(luna/anul)
Diploma sau
certificatul
obţinut
 1.*
 2. 
 3. 

Tipul studiilor la care doriţi să aplicaţi:*

LICENŢĂ MASTERAT DOCTORALE

De unde aţi auzit de universitatea noastră?*

din publicitate
de la absolvenţii universităţii
reviste
televizor, radiou
internet

Declaraţia de aplicare

Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracte personal de către UCCM, conform prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Universitatea Cooperatist-Comercial ă din Moldova garantează utilizarea şi prelucrarea informaţiilor introduse în formularul de mai sus conform prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Întroduceţi codul din imagine pentru acordare şi înregistrare*