jtemplate.ru - free extensions for joomla

ÎNCĂ UN PAS SPRE INTEGRAREA EUROPEANĂ !!!

       La 21 octombrie 2016 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a fost vizitată de Joaquim Majo, decanul Facultăţii de Turism şi comunicare de la Universitatea din Girona (UdG), Spania, coordonatorul proiectului Tempus pentru Republica Moldova- 544191-TEMPUS-1-2013-1-PT- JPCR - “Licence / Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”(LMPH).         

        În cadrul acestei vizite a avut loc prezentarea Centrului de informare în turism şi servicii hoteliere, care este dotat prin intermediul proiectului menționat cu echipament modern(calculatoare, tablă interactivă, copiator ș.a.), ce permit aplicarea celor mai performante tehnologii educaționale, precum și cu literatură de specialitate actuală.

        În cadrul întâlnirii cadrele didactice implicate în implementarea acestui proiect au împărtășit experiența de implementare a noului program de master „Management si marketing in turism, servicii hoteliere si restaurație”, şi-au expus opiniile faţă de conţinutul programului, au discutat cu expertul european despre metodele moderne de predare a cursurilor din program și importanța pregătirii practice a studenților, materialele didactice elaborate pentru acest program de studiu şi au evidenţiat nivelul înalt al interesului din partea beneficiarilor faţă de acest program de studiu. 

         Această vizită s-a finalizat cu perfectarea și semnarea de către rectorul UCCM prof,univ., dr. hab. Larisa Șavga a Acordului de dublă diplomă dintre Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova şi Universitatea din Girona (UdG), Spania, care va oferi posibilitate studenţilor şi masteranzilor să obţină în urma parcurgerii și realizării cu succes a programului de studii convenit dintre părți a diplomei duble - a  UCCM şi a UdG. Aceasta va oferi mai multe șanse absolvenților programului pentru inserție în piața muncii și va spori nivelul lor de competitivitate pe piața muncii.