jtemplate.ru - free extensions for joomla

Întrunirea cadrelor didactice UCCM cu reprezentanții Universității de Agrobusiness și Dezvoltare Rurală din Bulgaria

La data de 19 octombrie 2016 în incinta Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, în Centrul de Resurse și Informare în Turism și Servicii Hoteliere, creat și dotat cu suportul proiectului 544191-Tempus-1-2013-1-PT-JPCR - ”Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie (LMPH)” a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Universității de Agrobusiness și Dezvoltare Rurală, Bulgaria dna Mariana Asenova, Departamentul Economie și finanțe și dl Plamen Lakov, Departamentul Dezvoltare rurală și turism.

Discuțiile purtate de către administrația UCCM în frunte cu dna Rector, prof. univ., dr. hab. – Larisa Șavga și reprezentații Universității de Agrobusiness și Dezvoltare Rurală dna Mariana Asenova și dl Plamen Lakov, au făcut referire la totalizarea activităților de succes înscrise în desfășurarea procesului de instruire în anii de studii 2015-2016 și 2016-2017 la ciclul II, specializarea 812.1 Management și marketing în turism, industrie hoteliera si restaurație.

Moderatoarea evenimentului, doamna Rector a UCCM prof. univ., dr. hab. Larisa Șavga, a prezentat o informație succintă despre proiect și rezultatele acestuia în cadrul UCCM. Dl. Feodosie Pituscan, dr. conf., univ., șef catedră Marketing, comerț și turism și dna Svetlana Muștuc, dr. conf., univ., decan Facultatea Marketing și merceologie au menționat oportunitățile ce se oferă absolvenților UCCM în cadrul specializării ciclului II Management și marketing în turism, industrie hotelieră și restaurație, despre demararea procesului de deschidere a unei catedre a UCCM de localizare în incinta Hotelului Cosmos din Chișinău.

De menționat faptul că la discuțiile întrunirii în cauză, pe lângă membrii catedrelor ”Marketing, comerț și turism” și ”Business și administrare”, ce ghidează evoluția procesului de studii la Programul de instruire 812. 1 Management si marketing in turism, industrie hoteliera si restaurație, au fost prezenți și studenții specialității Turism, ciclul I și masteranzii specializării Management si marketing în turism, industrie hoteliera si restaurație, aceștia au ținut să-și exprime volitiv opiniile și mulțumirile, bazate pe impresiile formate la cursurile audiate, despre interesul trezit prin cercetările și studiul realizat zilnic la fiecare disciplină frecventată în cadrul procesului de instruire, asigurat de către UCCM și Universitatea din Girona (UdG), Spania. O reușită, semnarea acordului bilateral de mobilitate în cadrul programului Erasmus+, semnat între UCCM și UdG și care deschide oportunități de a studia la universități din Uniunea Europeană. Discuțiile de bun augur au fost ținute de către oaspeți și gazdă în limbile străine: engleză, franceză și bulgară, purtând un caracter constructiv și amical.

La finalul întrunirii dnul Plamen Lakov și dna Mariana Asenova, reprezentanții-emisari ai proiectului menționat, a căror misiune a constat în estimarea și monitorizarea calității proiectului și a rezultativității procesului de instruire în cadrul programului de master Management si marketing în turism, industrie hoteliera si restaurație, asigurat de către UCCM, au felicitat corpul profesoral cu rezultate înscrise și au menționat cu perspicacitate și certitudine că sunt mulțumiți de rezultatele instruirii realizate la programul în cauză și că absolvenții specializării Management și marketing în turism, industrie hotelieră și restaurație sunt viitorii profesioniști în arta ospitalității.