jtemplate.ru - free extensions for joomla

Lista conducătorilor de doctorat, angajaţi ai Şcolii doctorale 

Economia şi managementul dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de consum


Nr. crt.

    Nume,  prenume

Anul naşterii

Titlul ştiinţifico- didactic

Anul

obţinerii dreptului

de conducere

de doctorat

(document de confirmare)

Nr. de doctori/

doctori

habilitaţi

sub îndrumare

şi cu tese

susţinute

(anul susţinerii)

Nr. de

doctori

îndrumaţi

în ultimii 5 ani

1.

  Şavga  Larisa

1962

dr. hab.,       prof. univ. 

Hotărârea CNAA

din 04.11.2010, nr. 1097

1 - susţinerea      în    an. 2011

2

2.

  Petrovici    Sergiu

1940

dr.  hab.,       prof. univ.

 Hotărârea CNAA

din 22.12.2011, nr.1464

3 – an. 2002 (2)

            2009

3

3.

  Tuhari  Tudor 

1934

dr.  hab.,       prof. univ.

Hotărârea CNAA

 din 03.06.2010 nr.1073

3 – an. 2006

            2009

            2011

6

4.

  Fuior  Elena

1948

dr., prof.  univ.

Hotărârea CNAA

 din 22.12.2011, nr.1465

6 – an. 2003 (2)

            2008

            2009 (2)

            2010

8

5.

  Maleca  Tudor 

1940

dr.,conf. univ.

 Hotărârea CNAA

din 22.12.2011, nr.1463

1 -  an. 2006

2

6.

  Maxim  Ion

1974

dr. hab., conf.  univ.

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/3-1

din 05.04.2012, nr.17

 

1

7.

  Trofimov  Victoria

1963

dr.,  conf.  univ.

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/3-1

din 05.04.2012, r.20

 

1

8.

  Pituşcan Feodosii

1958

dr.,  conf.  univ. 

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/8

din 09.04.2015, nr.  2118

 

 

9.

  Muştuc Svetlana

1960

dr., conf.  univ. 

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/8 din

09.04.2015, nr. 2119

 

 

 

10. 

  Tcaciuc Claudia 

1972

dr.,  conf.  univ. 

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/8din

09.04.2015, nr. 2115

 

 

11.

  Graur  Elena

1973

 

 

dr.,  conf.  univ. 

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/8 din

09.04.2015, nr. 2117

 

 

12.

  Maleca Ina

1975

dr.,  conf.  univ. 

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/8 din

09.04.2015, nr. 2120

 

1

13.

  Leviţchi Oxana

1979

dr.,  conf.  univ.

Hotărârea

CNAA nr.AT  2/8 din

09.04.2015, nr.2114

 

 

14.

  Paraschivescu Andrei Octavian

1975

dr.,  conf.  univ.

Hotărârea

CNAA nr.AT 3/6 din

28.05.2015, nr.2157

 

 

15.

  Cuşnir Corina

1980

dr.,  conf.  univ. 

Hotărârea

CNAA nr.AT 4/6 din

07.07.2015, nr.2201