jtemplate.ru - free extensions for joomla

LISTA doctoranzilor UCCM


Nr. d/o

Numele, prenumele

Codul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

Conducător. Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Forma de studii

(la zi/ fără frecvenţă)

1.

Bejenar Natalia

 

522.01. Finanţe

I

 

Fuior E., dr., prof.univ.

Fără frecvenţă

2.

Mîrza Sergiu

521.04. Marketing şi logistica

III

Petrovici S., dr. hab., prof.univ.

Fără frecvenţă

3.

Mihalachi Angela

522.02. Contabilitate; audit, analiză economică

III

Tuhari T., dr. hab., prof.univ.

Fără frecvenţă

4.

Dumbrava Dorina

521.04. Marketing şi logistica

III

Petrovici S., dr. hab., prof.univ.

Fără frecvenţă

5.

Sandu Mariana

272.01 . Merceologia şi expertiza produselor alimentare

III

Maleca T., dr., conf.univ.

Fără frecvenţă

6.

Godea Galina

 

 

522.02. Contabilitate; audit, analiză economică

III

Tuhari T., dr. hab., prof.univ.

Fără frecvenţă

7.

Lupu Iuliana

522.01. Finanţe

IV

Fuior E., dr., prof.univ.

Fără frecvenţă

8.

Corleanca Marcela

522.01. Finanţe

IV

Fuior E., dr., prof.univ.

Fără frecvenţă

9.

 

Cojocaru Ioana

522.01. Finanţe

IV

Fuior E., dr., prof.univ.

Fără frecvenţă

10.

Guţan Valentina

 

522.01. Finanţe

IV

Fuior E., dr., prof.univ.

Fără frecvenţă

11.

Vochiţa Octav

522.01. Finanţe

IV

Maxim I., dr. hab. conf.univ.

Fără frecvenţă

12.

Frasila Petru

521.03. Economia şi management în domeniul de activitate

IV

 

 

Trofimov V., dr., conf.univ.

Fără frecvenţă