jtemplate.ru - free extensions for joomla

LISTA doctoranzilor UCCM


Nr. d/o

Numele, prenumele

Codul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

Conducător. Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Forma de studii

(la zi/ fără frecvenţă)

1.

Bulmaga Liuba

522.02. Contabilitate; audit, analiză economică

II

Maleca I., dr., conf.univ.

Cu frecvenţă

2.

Dandara Adriana

521.03. Economia şi management în domeniul de activitate

II

Șavga L.,  prof.univ., dr. hab.

Cu frecvenţă

3.

Bejenar Natalia

 

522.01. Finanţe

III

 

Fuior E., dr., prof.univ.

Fără frecvenţă

4.

Dumbrava Dorina

521.04. Marketing şi logistica

III

Petrovici S., dr. hab., prof.univ.

Fără frecvenţă

5.

Sandu Mariana

272.01 . Merceologia şi expertiza produselor alimentare

III

Maleca T., dr., conf.univ.

Fără frecvenţă

6.

Godea Galina

 

 

522.02. Contabilitate; audit, analiză economică

IV

Tuhari T., dr. hab., prof.univ.

Fără frecvenţă