jtemplate.ru - free extensions for joomla

 SPECIALITĂȚI DOCTORAT

Școala doctorală Economia și Managementul Dezvoltării Comerțului și Cooperației de Consum a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova este autorizată pentru organizarea studiilor de doctorat la specialităţile:

272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare;

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate;

521.04. Marketing; logistică;

521.06. Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor;

522.01. Finanţe;

522.02. Contabilitate; audit; analiza economică;

523.01. Cibernetică și informatică economică.