jtemplate.ru - free extensions for joomla

Structura organizatorică a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 3 facultăţi

7 catedre

Centrul de cercetare, inovare şi dezvoltare

 • Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum;
 • Secţia Ştiinţă, doctorat şi formare continuă;

12 subdiviziuni  funcţionale 

 • Senatul;
 • Consiliul de dezvoltare instituțională;
 • Consiliul de administrare;
 • Consiliul calității;
 • Secţia Studii;
 • Secţia Resurse umane şi de cancelarie;
 • Secţia Economico-financiară;
 • Secţia Contabilitate;
 • Serviciul relaţii internaţionale, interuniversitare şi proiecte;
 • Secţia Informatizare şi servicii informatice;
 • Secţia Administrativ-gospodărească;
 • Biblioteca ştiinţifică;
 • Casa de cultură;
 • Muzeul;
 • Complexul sportiv;
 • Cantina.

Consiliul de administraţie al UCCM asigură conducerea administrativă, gestionarea economică şi financiară a instituţiei.

Senatul este organul suprem colegial de conducere a activităţii instructiv-educative, ştiinţifice şi didactico-metodice al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.

Organigrama UCCM