jtemplate.ru - free extensions for joomla

Structura organizatorică a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 2 facultăţi

 3 departamente

Centrul de cercetare, inovare şi dezvoltare

 • Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum;
 • Școala doctorală;
 • Serviciul formare continuă;

19 subdiviziuni  funcţionale 

 • Senatul;
 • Consiliul pentru dezvoltare strategică;
 • Consiliul de administrație;
 • Consiliul calității;
 • Consiliul științific;
 • Secţia Management academic;
 • Secţia Resurse umane şi de cancelarie;
 • Secţia Economico-financiară;
 • Secţia Contabilitate;
 • Serviciul relaţii internaţionale, interuniversitare şi proiecte;
 • Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicații;
 • Secţia Administrativ-gospodărească;
 • Biblioteca ştiinţifică;
 • Tipografia;
 • Casa de cultură;
 • Muzeul;
 • Complexul sportiv;
 • Cantina;
 • Serviciul medical.

Consiliul de administraţie al UCCM asigură conducerea administrativă, gestionarea economică şi financiară a instituţiei.

Senatul este organul suprem colegial de conducere a activităţii instructiv-educative, ştiinţifice şi didactico-metodice al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.

Organigrama UCCM