jtemplate.ru - free extensions for joomla

Facultatea Business, Administrare şi Drept

Facultatea DREPT

Decan CIUBUC Liliana - dr., conf. univ.

tel: (+373 22) 815-631, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biroul 403/I

Facultatea Management şi Drept a fost prima facultate creată în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova prin ordinul rectorului UCCM nr.14-p din 6 septembrie 1993 al cărei obiectiv primordial constă în pregătirea universitară a specialiştilor de înaltă calificare în economie şi drept pentru cooperaţia de consum şi economia naţională.

Prin ordinul rectorului nr.36-p din 05.07.2017, facultatea Management și drept se redenumește în facultatea Business, administrare și drept, având în subordine Departamentul Drept și Departamentul Economie, administrare și turism.

În scopul eficientizării activității didactice și a managementului universitar, prin ordinul rectorului 28-p din 23.08.21 se reorganizează facultatea Business, administrare și drept în facultatea Drept, având în subordine departamentul Drept. 

Misiunea facultăţii constă în prestarea serviciilor educaţionale de calitate în scopul pregătirii profesionale a specialiştilor competitivi pentru mediul de afaceri şi pentru cel din jurisprudenţă, formîndu-le şi dezvoltîndu-le competenţe profesionale, aptitudini şi abilităţi cu accent prioritar pe latură practică necesare unui traseu profesional, corespunzătoare necesităţilor societăţii, economiei naţionale şi cooperaţiei de consum şi actualizate permanent la condiţiile contemporane.

  Obiectivele generale ale facultăţii sunt:

  • înzestrarea studenţilor şi masteranzilor cu cunoştinţe performante şi temeinice teoretice şi practice în domeniul dreptului;
  • realizarea programelor de licenţă şi masterat, desfăşurarea învăţămîntului la distanţă în domeniile de formare profesională juridică;

  • formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative practice şi a deprinderilor de comunicare la discipoli, a capacităţilor de interpretare şi aplicare a legităţilor economice şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale;
  • desfăşurarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice competitive de profil;
  • perfecţionarea permanentă şi eficientizarea activităţilor instructiv-educative şi ştiinţifice corespunzătoare cerinţelor procesului de la Bologna prin implementarea pe larg a Sistemului de Management al Calităţii.

  Ofertele educaţionale

Facultatea Drept oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

Studii  superioare de licenţă (ciclul I)

Studii  de doctorat

  • 08.00.05 Economie şi management (în ramură sau domeniu de activitate)

DATE DE CONTACT FACULTATEA DREPT

 NR. D/O

NUME, PRENUME

FUNCȚIA, TITLU ȘTIINȚIFIC

E-MAIL

TELEFON

FACULTATEA BUSINESS, ADMINISTRARE ȘI DREPT

1.

CIBUC Liliana

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-31

Departamentul Drept

2.

DANDARA Liliana

șef departament, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

3.

COJOCARU Eugenia

prof.univ., dr., hab.

 

(022) 81-56-40

4.

ROMANDAȘ Nicolae

prof.univ., dr., hab.

 

(022) 81-56-40

5.

CIBUC Liliana

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

6.

CECAN Lilia

asist. univ., master în drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

7.

PLAMADEALA Andrian

asist. univ.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

8.

MOCANU Elena

lector universitar, doctor în drept, notar

 

(022) 81-56-40

9.

ZAHARIA Virginia

conf. univ., doctor în drept

 

(022) 81-56-40

10.

FLOREA Eugen

conf. univ., doctor în drept

 

(022) 81-56-40

11.

PASAT Octavian

conf. univ., doctor în drept

 

(022) 81-56-40

 

Contacte: 

Decan: Cibuc Liliana, conf. univ., dr.

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program de lucru: 8.00 - 16.45

Pauză: 12.15 – 13.00

Telefon: (+373 22) 815-631