jtemplate.ru - free extensions for joomla

Facultatea ȘTIINȚE ECONOMICE

  Facultatea Comerţ, finanţe şi contabilitate a fost reorganizată în baza Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Strategică al UCCM, Consiliului de Administraţie, Senatului UCCM şi a ordinului Rectorului din 27.06.2017, incluzând Facultatea Contabilitate şi Informatică Economică şi Facultatea Marketing şi merceologie.
  Scopul principal al facultăţii este asigurarea pregătirii calitative, în conformitate cu necesităţile economiei naţionale şi a cooperaţiei de consum, a specialiştilor de calificare superioară în domeniul comerţului, marketingului, tehnologiilor alimentare, contabilităţii, finanţelor, băncilor etc., competenţi în problemele economiei de piaţă şi a integrării europene şi mondiale.     

   Facultatea te ajută „să faci un capital pentru o viaţă întreagă prin materia însuşită şi trecută prin filiera propriului suflet şi a minţii, pentru a realiza un destin” (cum spunea şi Cioran) şi a te proiecta cu folos în spaţiul acelei realităţi în care te-ai pomenit.


 Decanul facultăţii  - Corina CUŞNIR, dr., conf. univ.

tel: (+373 22) 815-630, e-mail: cfc.uccm@gmail.com

  Procesul didactic la facultate este organizat conform planurilor de învăţământ la specialităţile de profil, aprobate de Biroul Executiv al Moldcoop şi Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, curricula la disciplinele respective, aprobate în modul stabilit şi prevederilor Regulamentului de organizare a studiilor în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM) cu aplicarea Sistemului Naţional de Credite de Studiu (S.N.C.S.).

  Misiunea facultăţii este să ofere instruire de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor, ca premise esenţiale ale formării profesionale şi să dezvolte cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertăţii economice şi a spiritului antreprenorial.

  Obiectivele facultăţii rezidă în:

  • Realizarea programelor academice (studii superioare de licență și de master) bazate pe performanță și excelență;
  • Promovarea investigaţiilor ştiinţifice ca element de baza a performanțelor, implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul didactic şi implicarea studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică;
  • Formarea spiritului de iniţiativă şi lucrului în echipă a tinerilor specialişti în scopul adaptării la condiţiile mediului de afaceri;
  • Asigurarea calităţii procesului didactic în cadrul Sistemului de Management al Calităţii;
  • Cultivarea normelor eticii profesionale.

Oferte educaţionale: Facultatea asigură pregătirea specialiştilor cu studii universitare de licenţă (ciclul I), termenii de studii fiind la secţia zi 3 ani, iar la secţia studii cu frecvenţă redusă – 4 ani, la  specialităţile:

0410.4 Cibernetică şi informatică economică (învățământ cu frecvență)

0411.1 Contabilitate (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvenţă redusă)

0412.1 Finanţe şi bănci (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvenţă redusă)

0414.1 Marketing şi logistică (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă)

0419.1 Merceologie şi comerţ (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă)

0613.5 Informatică economică (învățământ cu frecvență)

  La specialitatea 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice termenul de studii constituie 4 ani la învăţământul cu frecvenţă  şi 5 ani la învăţământul cu frecvenţă redusă.

Specializările de masterat  (Ciclul II)

   Contabilitatea în comerţ

   Control şi audit financiar

   Administrarea financiar-bancară

   Marketing și logistică

   Marketing strategic internațional

   Marketingul afacerilor

   Cercetări și aplicații de marketing

   Merceologia și expertiza mărfurilor în activitatea vamală

   Merceologia, expertiza și comerțul cu mărfuri alimentare/nealimentare

   Merceologia, expertiza și comerțul cu mărfuri de consum

  Tehnologia și managementul alimentației publice

  Tehnologii informaționale în economie 

  

 

Studii de doctorat (Ciclul III)

  • 522.01 Finanţe
  • 522.02 Contabilitate; audit; analiză ecoconomică
  • 523.01 Cibernetica şi informatică economică
 

Activitatea de instruire la specialităţile de profil ale facultăţii este promovată de 2 Departamente:

1. Contabilitate, finanțe și bănci (şef Departament – conf. univ., dr. Tatiana Zavațki);

2. Marketing, merceologie și tehnologii alimentare (şef Departament – conf. univ., dr. Feodosie Pitușcan);

  Graficul procesului de studii pentru masterat, anul universitar 2019–2020


Contacte:

Decan: Cușnir Corina
Program de lucru: 9.00 - 12.00
Telefon: (+373 22) 815-630
E-mail: cfc.uccm@gmail.com

Prodecan: Zugrav Inga
Program de lucru: 13.00 - 17.00
Telefon: (+373 22) 815-630
E-mail: cfc.uccm@gmail.com