jtemplate.ru - free extensions for joomla

Facultatea ȘTIINȚE ECONOMICE

In scopul eficientizării activității didactice și a managementului universitar, prin ordinul rectorului 28-p din 23.08.21 se reorganizează Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate în Facultatea Științe economice.

Scopul principal al facultăţii este asigurarea pregătirii calitative, în conformitate cu necesităţile economiei naţionale şi a cooperaţiei de consum, a specialiştilor de calificare superioară în domeniul comerţului, marketingului, tehnologiilor alimentare, contabilităţii, finanţelor, băncilor etc., competenţi în problemele economiei de piaţă şi a integrării europene şi mondiale.

Facultatea te ajută „să faci un capital pentru o viaţă întreagă prin materia însuşită şi trecută prin filiera propriului suflet şi a minţii, pentru a realiza un destin” (cum spunea şi Cioran) şi a te proiecta cu folos în spaţiul acelei realităţi în care te-ai pomenit.


 Decanul facultăţii  - Corina CUŞNIR, dr., conf. univ.

tel: (+373 22) 815-630, e-mail: cfc.uccm@gmail.com

Biroul 301/1

Misiunea facultăţiieste să ofere instruire de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor, ca premise esenţiale ale formării profesionale şi să dezvolte cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertăţii economice şi a spiritului antreprenorial.

Obiectivele facultăţii rezidă în:

  • Realizarea programelor academice (studii superioare de licență și de master) bazate pe performanță și excelență;
  • Promovarea investigaţiilor ştiinţifice ca element de baza a performanțelor, implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul didactic şi implicarea studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică;
  • Formarea spiritului de iniţiativă şi lucrului în echipă a tinerilor specialişti în scopul adaptării la condiţiile mediului de afaceri;
  • Asigurarea calităţii procesului didactic în cadrul Sistemului de Management al Calităţii;
  • Cultivarea normelor eticii profesionale.

Oferte educaţionale: Facultatea asigură pregătirea specialiştilor cu studii universitare de licenţă (ciclul I), termenii de studii fiind la secţia zi 3 ani, iar la secţia studii cu frecvenţă redusă – 4 ani, la  specialităţile:

0411.1 Contabilitate (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvenţă redusă)

0412.1 Finanţe şi bănci (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvenţă redusă)

0414.1 Marketing şi logistică (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă)

0419.1 Merceologie şi comerţ (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă)

0413.1 Business şi administrare (învățământ cu frecvență şi învăţământ cu frecvenţă redusă)

                             Specializările de masterat  (Ciclul II)

  Contabilitate, expertiză şi audit

  Management strategic şi administrarea afacerii

  Finanţe aplicate, fiscalitate, bănci şi asigurări

  Merceologia, expertizarea şi siguranţa produselor

 

Studii de doctorat (Ciclul III)

  • 522.01 Finanţe
  • 522.02 Contabilitate; audit; analiză ecoconomică
  • 523.01 Cibernetica şi informatică economică
 

Activitatea de instruire la specialităţile de profil ale facultăţii este promovată de 2 Departamente:

1. Contabilitate, finanțe și bănci (şef Departament – conf. univ., dr. Tatiana Zavațki);

2. Business, marketing şi turism (şef Departament – conf. univ., dr. Feodosie Pitușcan);


Contacte:

Decan: Cușnir Corina
Program de lucru: 9.00 - 12.00
Telefon: (+373 22) 815-630
E-mail: cfc.uccm@gmail.com

Secretar: Cernei Valeria
Program de lucru: 08.00 - 16.45
Pauză: 12.15 - 13.00
Telefon: (+373 22) 815-630
E-mail: cfc.uccm@gmail.com