Structura organizatorică a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 1 faculttate

 2 departamente

Centrul de cercetare, inovare şi dezvoltare

19 subdiviziuni  funcţionale 

Consiliul de administraţie al UCCM asigură conducerea administrativă, gestionarea economică şi financiară a instituţiei.

Senatul este organul suprem colegial de conducere a activităţii instructiv-educative, ştiinţifice şi didactico-metodice al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.

Organigrama UCCM