Conducerea Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 

Prorector pentru activitate didactică şi tehnologii educaționale

Conf. univ., dr., Liliana Dandara

  

Tel: +373 22 81 56 02
Fax: + 373 22 54 91 24

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Prorector pentru cercetare și formare continuă 

Dr., Sofia Căpățînă

  

Tel: +373 22 81 56 09
Fax: + 373 22 54 91 24

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.