Consiliul de Administraţie al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 

Consiliul de Administraţie al UCCM asigură conducerea administrativă, gestionarea economică şi financiară a instituţiei.

Consiliul de Administraţie al UCCM se constituie din 11 membri, dintre care 5 – reprezentanţi ai Moldcoop. 

 Activitatea Consiliului de Administraţie se desfăşoară conform Planului anual de activitate.