jtemplate.ru - free extensions for joomla

 Consiliul Știinţific al UCCM 

   Consiliul Știinţific al UCCM coordonează activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic, oferind sprijin instituţional, administrativ şi logistic subdiviziunilor de cercetare (Şcolii doctorale, Laboratorului de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum, Bibliotecii ştiinţifice) subordonate.

   Consiliul Ştiinţific este constituit din reprezentanţii managementului universitar şi ai doctoranzilor, cercetători cu renume din ţară şi străinătate. Componenţa Consiliul Ştiinţific include 9 membri, dintre care un doctorand.

    Consiliul Știinţific se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, hotărârile organelor de conducere ale Moldcoop şi Statutul Universităţii. 

   Consiliul Știinţific este condus de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar – persoane care organizează şi dirijează activitatea lui. 

  • Preşedintele Consiliului Ştiinţific UCCM - Larisa Şavga, rector UCCM, dr. hab., prof. univ.;
  • Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific UCCM - Sofia Căpățînă, prorector pentru cercetare și formare continuă, dr.;
  • Secretarul Consiliului Ştiinţific UCCM – Svetlana Muştuc, decanul facultăţii Marketing şi merceologie, conf.univ., dr.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle