jtemplate.ru - free extensions for joomla

Consiliul Calității al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 

    Consiliul Calității al UCCM este organ colectiv cu statut consultativ pe lângă Senatul UCCM, având funcții de supervizare a politicii referitoare la asigurarea calității, coordonare și luare de decizii în domeniul proiectării, implementării, menținerii și dezvoltării sistemului de management al calității în cadrul instituției, precum și autorizare a acțiunilor necesare în acest scop. 

Consiliul Calității al UCCM se constituie din 17 membri.

  • Preşedintele Consiliului Calității Larisa Şavga, rector UCCM, dr. hab., prof. univ.;
  • Vicepreşedintele Consiliului Calității Simion Musteață, Consilier al rectorului-coordonator al Centrului de asigurare a calității, Reprezentant al rectorului-coordonator al implementării Sistemului de de Management al Calității în cadrul UCCM, conf.univ., dr.;
  • Secretarul Consiliului CalitățiiAngela Nacu, Responsabil instituțional de Managementul Calității în cadrul UCCM, metodist pentru SNCS.

 Activitatea Consiliului Calității se desfăşoară conform Planului anual de activitate.