jtemplate.ru - free extensions for joomla

     Ziua Mondială a Calităţii, se celebrează în a doua săptămînă a lunii noiembrie în ziua de joi şi este introdusă de Organizaţia Naţiunilor Unite în 1989, având ca scop creşterea gradului de conştientizare a contribuţiei importante pe care o are calitatea la creşterea şi dezvoltarea durabilă a unei instituţii şi chiar a întregii societăţi.

     Organizaţia Europeană pentu Calitate (EOQ) a declarat Săptămîna Europeană a Calității cu generigul Quality – Emotion - Inspiration”.

  Cu această ocazie, în Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova pe parcursul întregii săptămîni s-au organizat un şir de măsuri consacrate Zilei Mondiale a Calităţii. 

 Responsabilul instituținal pe calitate, Biblioteca Știintifică și Senatul Studenţesc al UCCM au organizat o întîlnire cu membrii Senatului Studenţesc al UCCM, șefii grupelor academice și colaboratorii UCCM cu tema Accent pe calitate”.

    Subiectul zilei a fost luat în dezbatere cu membrii Senatului Studenţesc al UCCM și șefii grupelor, care s-au antrenat într-un dialog deschis cu Dna L.Șavga rectorul UCCM, prof. univ., dr. hab., care le-a vorbit despre calitate și implementarea Sistemului de Management al Calității în UCCM. Universitatea este prima instituţie de învăţământ care a implementat SMC în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001-2008. SMC al UCCM a fost certificat extern în a.2009 şi recertificat extern în a. 2012 și recent în 2015. Universitatea menţine şi dezvoltă acest sistem, asigurând calitatea serviciilor educaţionale.

     Conformitatea implementării SMC este ghidată, monitorizată şi audiată de către Societatea Română de asigurare a Calităţii.

  Dl Musteaţă, prorector UCCM, dr., conf. univ., a prezentat o informație amplă despre: calitatea în învățămîntul superior, managementul calității, calitatea într-o unitate educațională, calitatea instituției de învățămînt, funcțiile managementului calității, structurile Sistemului de Management al Calității la nivel instituțional, Sistemul de Management al Calității în instituția de învățămînt, îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității, etapele implementării SMC și obiectul evaluării calității.

     

În dezbatere a fost pusă îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite utilizatorilor bibliotecii, cât şi asigurarea calităţii educaţiei ca indicator de bază în activitatea universităţii. O sursă de interes, pentru cei prezenţi a fost şi expoziţia de carte "Calitate, inovație și concurență, la care au fost expuse şi prezentate publicaţiile din colecţiile bibliotecii, ce indică Calitatea ca obiect de studiu.  


  Facultatea Marketing și merceologie a organizat un seminar cu tema: Analiza calităţii şi competitivităţii produselor şi serviciilor la care au participat studenții anului III de la specialitățile: Marketing și logistică și Tehnologie și managementul alimentației publice cu referate și prezentări interesante. Pot fi menționate următoarele referate:  1. Asigurarea calităţii şi modalităţi de îmbunătăţire a organizării producerii la UAP - studenta gr. 3TMAP-31 Pocrinciuc Jastina, conducător       T. Streţco;

2. Rolul substanţelor biologic active de origine vegetală în asigurarea calităţii alimentaţiei - studenta gr.3TMAP-31 Căinărean Elena, conducător L. Artiomov.

3. Efectuarea cercetărilor cantitative şi calitative de marketing pe piaţa produselor cosmetice şi analiza competitivităţii produselor autohtone şi celor importate - studentele gr.3Mkl-31 Fiodorov Sabina şi Tîltu Stela, conducător Tăzlăvan D. 

 

   Calitatea este un subiect controversat in economie ce se asociază cu toate activitățile legate de proiectarea, realizarea, promovarea și și comercializarea produsului. Calitatea influențează productivitatea muncii, nivelul prețurilor, performanțele economice ale firmelor, precum și dezvoltarea durabilă, protecția consumătorului și managementul calității.  La 12 noiembrie 2015 în cadrul activităților desfășurate de Facultatea Management și Drept a avut loc Masa rotundă cu tema: Evaluarea calității cursului electronic pe platforma MoodleAspecte practiceManifestarea dată se încadrează în șirul evenimentelor dedicate Săptămânii calității, programate pentru perioada 09-13 noiembrie 2015. Acțiunea a fost organizată prin colaborarea a două catedre: Economie și Administrare și Drept cu implicarea și participarea activă a studenților. Cele mai aprigi dezbateri au trezit subiectele privind:

 • Structura optimală a cursului în format electronic,

                     • Criteriile de evaluare a calității cursurilor în format electronic,

       • Probleme în elaborarea unui curs electronic calitativ. 


    Manifestarea a captat interesul cadrelor didactice și a studenților grupelor academice ale Facultății Management și Drept.

     La Facultatea Contabilitate și informatică economică au fost organizate măsuri de către membrii catedrelor Finanțe și bănci și Contabilitate și audit Pentru anul 2015, genericul Zilei Mondiale a Calității este ”Quality - Emotion - Inspiration”, care vine să accentueze importanța fiecăruia în consturirea Calității. În acest context, pe 12 noiembrie 2015, la UCCM s-a organizat Masa rotundă cu studenții specialității Finanțe și bănci, pentru aniversarea Zilei Mondiale a Calității (World Quality Day). 

  În cadrul acestui eveniment studenții în parteneriat cu cadrele didactice au discutat oportunitatea marcării acestui eveniment și efectele social economice ale acestei activități. Importanța cunoașterii, realizării și implementării calității în obținerea și menținerea succesului unei instituții, organizații sau afaceri, au caracterizat ghidurile și standardele europene, componentele unui sistem intern de asigurare a calității, metodologia de evaluare externă a calității, procesul de asigurare a calității atît la universitățile din Republica Moldova cît și de peste hotarele ei, s-au propus un șir de recomandări aferente îmbunătățirii calității în instituțiile de învățămînt și au efectuat evaluarea satisfacției beneficiarilor.  Totodată studenții au evidențiat spectrul larg al noțiunii de calitate, factorii care o determină și metodele de măsurare. În concluzie au realizat că succesul depinde de calitate, inovație și durabilitate.

    Este de menționat faptul, că UCCM pe viitor va lua de tradiţie sărbătorirea acestei zile anual care evidențiază  contribuția decisivă a calității în dezvoltarea societății, în asigurarea prosperității cât la nivel național, atât  și la cel mondial, iar scopul acestei Zile Mondiale este de a conştientiza importanţa calităţii în jurul nostru şi de a încuraja organizaţiile şi întreprinderile din întreaga lume să pună accentul pe calitate în drumul spre prosperitate şi creştere economică.

    La catedra Contabilitate şi audit s-a desfăşurat Săptămâna Europeană a Calităţii sub formă de acţiuni aferente calităţii în învățământ: pro - calitate, cu genericul săptămînii „Quality – Emotion – Inspiration”.

  Au fost organizate ore educative sub formă de discuţii în grupele 3CA-1511 şi 3CA-1421, la care au fost analizaţi termenii calitate, succes, viitor, inovaţie ca categorii sociale, economice şi impactul acestora asupra dezvoltării personalităţii şi societăţii. Studenţii au evidenţiat necesitatea manifestării calităţii în fiecare pas efectuat, în fiecare gând expus, au conştientizat că, calitatea oricărei acţiuni predetermină succesul viitorului fiecărui cetăţean, agent economic, instituţie şi ţării în ansamblu. Calitatea muncii contabile afectează informaţia furnizată utilizatorilor interni şi externi, de aceia şi orele educative în grupele specialităţii Contabilitate au demonstrat seriozitate. Interesul, comportamentul şi calitatea muncii contabile sunt asimilate și de studenţii altor specialităţi.

    Pentru fiecare din noi, Ziua Mondială a Calităţii, a fost o ocazie de a ne concentra pe importanţa calităţii.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle