jtemplate.ru - free extensions for joomla
  •                        

Structura Sistemului de Management al Calităţii

În scopul intensificării activităţilor de implementare, menţinere şi dezvoltare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în cadrul UCCM, coordonării şi luării deciziilor  în domeniul proiectării, implementării şi menţinerii sistemului de management al calităţii, s-au stabilit următoarele structuri şi responsabilii de promovare şi implementare a SMC.

La nivelul universităţii este constituit: 

•  Consiliul Calităţii al UCCM, condus de rectorul universităţii, dna L. Şavga, prof. univ., dr. hab.;

•  Centrul de Asigurare a Calității, activitatea căruia este coordonată de dl S.Musteață conf. univ., dr., Consilier al rectorului - Coordonator al Centrului de Asigurare a Calității.

Consiliul Calității al UCCMorgan consultativ pe lângă Senatul UCCM, având funcții de supervizare a politicii referitoare la asigurarea calității, de coordonare și luare de decizii în domeniul proiectării, implementării, menținerii și dezvoltării sistemului de management al calității în cadrul instituției.

Centrul de Asigurare a Calității - structură universitară consultativă specializată in coordonarea și aplicarea procedurilor, standardelor, criteriilor și indicatorilor de evaluare a calității, corespunzătoare strategiei pentru calitate adoptată de Senat.

În calitate de Reprezentant al rectoratului – Coordonator al implementării SMC în cadrul UCCM este numit dl S. Musteaţă, conf. univ., dr., Consilier al rectorului-Coordonator al Centrului de Asigurare a Calități.

În cadrul Centrului de Asigurare a Calități este formată Echipa responsabilă de proiectarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii compusă din responsabili de calitate de la catedre şi subdiviziunile universităţii – condusă de dl S. Musteaţă,  conf. univ., dr., coordonator al implementării SMC. 

În calitate  de Responsabil instituţional de Managementul Calităţii în cadrul UCCM este numită dna A. Nacu, metodist-coordonator al Centrului de ghidare și consiliere în carieră.

Pentru fiecare an universitar Senatul UCCM aprobă Politica şi obiectivele UCCM în domeniul calităţii, Planul de acţiuni privind menţinerea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii, Programul de audituri interne.

La nivel de facultate este instituită Comisia Calității, condusă de decan. 

La nivel de catedră este instituită Echipa de îmbunătăţire a calităţii (Echipa de calitate) condusă de către şeful de catedră 

La nivelul structurilor funcţionale sunt constituite Echipe de îmbunătăţire a calităţii (Echipe de calitate) condusă de către şeful structurii respective.

 

1. S. Musteaţă - coordonator al implementării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul UCCM, conf. univ.,dr., Consilier al rectorului-Coordonator al Centrului de Asigurare a Calității;

2. L. Hacina – Facultatea Management şi drept;

3. D. Tazlavan – Facultatea Marketing şi merceologie;

4. D. Prodan - Facultatea Contabilitate şi informatică economică;

5. M. Hîrzob – Catedra Economie şi administrare;

6. I. Purici – Catedra Merceologie,tehnologie şi expertiză mărfurilor;

7. D. Prodan – Catedra Contabilitate şi audit;

8. A.Cazacu – Catedra Marketing, comerţ şi turism;

9. R.Mațcan– Catedra Discipline exacte şi generale;

10. G. Caraganciu – Catedra Finanţe şi bănci;

11. L. Catrinici – Catedra Drept şi activitate vamală;

12. A. Nacu – Secţia Studii;

13. R. Cristalov - Secţia Contabilitate;

14. V. Dorogan - Secţia Economico-financiară;

15. C.Tutunaru – Centrul Tehnologii informaţionale şi comunicare;

16. V. Pâslaru - Secţia Resurse umane şi cancelarie;

17. A. Hanganu – Secţia Administrativ-gospodărească;

18. D. Dandara- Secţia Ştiinţă, doctorat şi formare continuă;

19. R. Şveţ – Biblioteca Ştiinţifică;

21. E.Iachim – Tipografia;

22. A. Slabenco – Cantina;

23. T. Ciorap – Punctul medical.

1. L. Şavga rectorul UCCM, prof. univ.,dr. hab, preşedinte;

2. L. Dandara – prorector pentru activitatea didactică și asigurarea calității;

3. S. Musteaţă –Coordonator al implementării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul UCCM, conf. univ., Consilier al rectorului -Coordonator al Centrului de Asigurare a Calității, vicepreşedinte;

4. A. Nacu – Responsabil instituţional de Managementul Calităţii în cadrul UCCM, metodist-coordonator al Centrului de ghidare și consiliere în carieră, secretar;

5.  L. Cibuc - decan al facultăţii Management şi drept, conf. univ.;

6. C. Cuşnir – decan al facultăţii Contabilitate şi informatică economică,conf. univ.;

7.  S. Muştuc – decan al facultăţii Marketing şi merceologie, conf. univ.;

8.  S. Căpăţină – şef catedră Contabilitate şi audit, conf. univ.;

9. L. Artiomov – şef catedră Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor, conf. univ.;

10.  E. Graur – şef catedră Economie şi administrare, conf. univ.;

11. F. Pituşcan – şef catedră Marketing, comerţ şi turism, conf. univ.

12. E. Fuior - şef catedră Finanţe şi bănci, prof.,dr.

13. V. Seciuc - şef catedră Discipline exacte şi generale, prof.,dr.

14. S. Catînsus şef secţie Studii;

15. C. Tutunaru – şef Centrul tehnologii informaţionale şi comunicaţii;

16. V. Brailă – şef secţie Economico-financiară;

17. A. Hanganu – şef secţie Administrativ-gospodărească,căminele nr.1,şi   nr.3;

18. V. Munteanu – studentă, președinta Senatului Studențesc.

1. L. Şavga, prof. univ., dr. hab.;

2. L.Dandara, conf. univ., dr. ;

3. S. Musteaţă, conf. univ., dr. ;

4. T. Maleca, conf. univ., dr. ;

5. F. Pituşcan, conf. univ., dr. ;

6. E. Fuior, prof., dr. ;

7. S. Muştuc, conf. univ., dr. ;.

8. S.Oprea, conf. univ., dr. ;

9. S.Căpățină, conf. univ., dr. ;

10. I.Maleca, conf. univ., dr. ;

11. S. Catînsus, şef Secţie Studii;

12. V. Pâslaru, şef Secţie Resurse umane şi cancelarie;

13. A. Cazacu, lector superior;

14. R.Cristalov, contabil-șef