jtemplate.ru - free extensions for joomla


Secţia studii

Biroul 103/1

Tel.: (+ 373 22) 815-613

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

   Secţia studii este principala verigă în organizarea şi desfăşurarea procesului didactic şi educativ.

Preocupările de bază:

  • asigurarea desfăşurării procesului didactic şi activităţii metodice;
  • organizarea şi coordonarea activităţilor de elaborare şi perfecţionare a planurilor de învăţământ;
  • asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de formare profesională;
  • coordonarea activităţilor în calcularea volumului sarcinii de studii, elaborarea propunerilor privind statele corpului profesoral-didactic;
  • formarea, evidenţa şi mobilitatea contingentului de studenţi;
  • analiza rezultatelor atestărilor, susţinerii colocviilor şi examenelor;
  • coordonarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă, de completare şi eliberare a diplomelor;
  • controlul desfăşurării procesului instructiv-educativ;
  • analiza rezultatelor atestărilor, susţinerii colocviilor şi examenelor;
  • promovarea şi asigurarea implementării noilor forme şi tehnologii educaţionale şi de evaluare a serviciilor prestate.

   Pe parcursul existenţei sale Secţia studii a fost condusă de către: Vasile Grîu, Rodica Odineţ, iar din 1994 – de Svetlana Catînsus . În aceşti ani au fost pregătiţi peste 7892 de specialişti.

   Actualmente în secţia studii activează 2 colaboratori cu înaltă ţinută profesională şi morală: Svetlana Catînsus, Janna Metelchina.