jtemplate.ru - free extensions for joomla

Contacte

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova (UCCM)

MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. I. Gagarin, 8

tel. (+ 373 22) 27-06-43, 815-613

(+ 373 22) 27-26-04, 815-617

tel./fax (+ 373 22) 27-02-03, 815-600

(+ 373 22) 54-91-24, 815-607


Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroiescu, 50. Tel.: 0 (230) 2 20 19

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.uccm.md

 

 

DATE DE CONTACT

 

NR. D/O

NUME, PRENUME

FUNCȚIA, TITLU ȘTIINȚIFIC

E-MAIL

TELEFON


ADMINISTRAȚIA


1.

ŞAVGA Larisa

Rector UCCM, 

prof. univ., dr. hab.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-00

2.

MALECA Tudor

Rector de onoare al UCCM, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-45

3.

DANDARA Liliana

Conf. univ., dr., prorector pentru activitatea didactică și tehnologii educaționale

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-02

4.

CĂPĂȚÎNĂ Sofia

Conf. univ., dr., prorector pentru cercetare și formare continuă

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-03

5.

MUSTEAŢĂ Simion

Conf. univ., dr., consilier al rectorului, coordonator al Centrului de Asigurare a Calității

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

simionmusteată@gmail.com

(022) 81-56-04

6.

STREȚCO Tatiana

Referent

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-02-03

(022) 81-56-00

7.

CATÂNSUS Svetlana

Şef secţieStudii

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-13

8.

DONI Angela

Contabil-şef interimar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-05-46

(022) 81-56-14

9.

BRAILA Valentina

Șef secție economico-financiară

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-12

10.

PÂSLARU Valentina

Şef serviciul resurse umane şi cancelarie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-07


FACULTATEA ”COMERȚ, FINANȚE ȘI CONTABILITATE”


11.

CUȘNIR Corina

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-30

12.

ZUGRAV Inga

Prodecan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-30


Departamentul ”Marketing, comerț și tehnologii alimentare”


13. 

PITUȘCAN Feodosie

Șef departament,

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-45

14.

ARTIOMOV Laurenţia

conf. univ., dr.

artiomov.laurentia@uccm.md

(022) 81-56-47

15.

COBIRMAN Galina

asist. univ.

cobirman.galina@uccm.md

(022) 81-56-45

16.

STREŢCO Tatiana

asist. univ., master în tehnologii de fabricare și prelucrare

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-00

17.

ŞAVGA Larisa

prof. univ., dr. hab. 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-00

18. MUŞTUC Svetlana conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-45


Departamentul ”Contabilitate, finanțe și bănci”


19. ZAVAȚKI Tatiana

Șef departament,

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36
20 CĂPĂȚÎNĂ Sofia conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-03
21. FUIOR Elena  prof. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(022) 81-56-36 
22. CUȘNIR Corina conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36 
 23. TUHARI Tudor  prof. univ., dr. hab.    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-35  
24. ZUGRAV Inga conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36 
25. MALECA Ina conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-35 
26. FULGA Viorica conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-35 
27. GUȚAN Viorica asist. univ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-35 
28. MAXIM Ion prof. univ., dr. hab. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36 
29. PRODAN Djulieta asist. univ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-35 
30. METELCHINA Janna asist. univ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-13 


FACULTATEA ”BUSINESS, ADMINISTRARE ȘI DREPT”


31.

CIBUC Lilia

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fmanagment@uccm.md

(022) 81-56-31


Departamentul ”Economie, administrare și turism”


32.

ZAVAȚKI Tatiana

Șef departament,

conf. univ., dr.,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ceconomie@uccm.md

(022) 81-56-41

33.

LAPUŞIN Raisa

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

34.

MORARU Simion

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

35.

LIVIŢCHI Oxana

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

36.

HACINA Ludmila

asist. univ., magistru în relații economice internaționale

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(022) 81-56-41

37.

BACIU-CAZACU Ala

asist. univ.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41


Departamentul ”Drept”


38.

DANDARA Liliana

Şef departament,

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

39.

OSOIANU Tudor

conf. univ., dr.

osoianu. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

40.

CIBUC Lilia

conf. univ., dr.

cibuc. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-31

41.

CEREŞIrina

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

42.

ROMANDAȘ Nicolae

prof. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

43.

COJOCARI Eugenia

 prof. univ., dr. hab

 

(022) 81-56-40

44.

CECAN Lilia

asist. univ., master în drept

cecan. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

45.

PLAMADEALĂ Andrian

asist. univ.

plamadeala. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

46.

ZAHARIA Virginia

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

47.

PASAT Octavian

conf. univ., dr.

 

(022) 81-56-40

48.

MOCANU Elena

asist. univ., dr.

 

(022) 81-56-40

49. PLOP Aliona asist. univ., dr.   (022) 81-56-40
50. KUCIUK Valeriu asist. univ., dr.   (022) 81-56-40


”Biblioteca Științifică UCCM”


51.

ȘVEȚ Raisa

Șef Bibliotecă

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-19


Centrul ”Tehnologii Informaționale și Comunicații”


52.

IACHIM Elena

Șef CTIC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-08

53.

BOBOC Vladimir

Administrator de rețea

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-29

54. MALECA Valeriu Inginer-elecronist This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-29


”Sistemul de management al calității”


55.

MUSTEAȚĂ Simion

Responsabil SMC în cadrul UCCM

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-04


”Tipografia UCCM”


56.

MOCANU Angela

Șef Tipografie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-20


”Serviciul administrativ-gospodăresc”


57.

DORGAN Claudia

Șef Serviciu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-16


”Complexul sportiv”


58.

GODINA Igor

Administrator complex sportiv

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-22


”Casa de cultură”


59.

COJOCARU Victor

Administrator Casa de cultură

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 (022) 81-56-24


”Serviciul medical”


60.

CIORAP Tatiana

Felcer

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25


”Senatul studențesc”


61.

 

Președintele Senatului studențesc

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


”Căminele UCCM”


62.

BLANARU Violeta

Intendent, căminul Nr. 1

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 55-33-91

Intendent, căminul Nr. 3

(022) 55-73-57