jtemplate.ru - free extensions for joomla

Contacte

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova (UCCM)

MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. I. Gagarin, 8

tel. (+ 373 22) 27-06-43, 815-613

(+ 373 22) 27-26-04, 815-617

tel./fax (+ 373 22) 27-02-03, 815-600

(+ 373 22) 54-91-24, 815-607


Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroiescu, 50. Tel.: 0 (230) 2 20 19

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.uccm.md

 

 

DATE DE CONTACT

 

NR. D/O

NUME, PRENUME

FUNCȚIA, TITLU ȘTIINȚIFIC

E-MAIL

TELEFON

ADMINISTRAȚIA

1.

ŞAVGA Larisa

Rector, prof. univ., dr. hab.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-02-03

(022) 81-56-01

2.

MUSTEAŢĂ Simion

conf. univ., dr., prorector pentru activitate didactică şi asigurarea calităţii

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-04

3.

TROFIMOV Victoria

conf. univ., dr., Prorector pentru proiectare curriculară şi cercetare

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-02

4.

BRAGUȚA Viorica

Secretar referent

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-02-03

(022) 81-56-00

5.

DANDARA Liliana

conf. univ., dr., Secretar ştiinţific, şef secţie Ştiinţă, doctorat şi formare continuă

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-06

6.

CATÂNSUS Svetlana

Şef secţieStudii

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-06-43

(022) 81-56-13

7.

CRISTALOV Rodica

Contabil-şef

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-05-46

(022) 81-56-14

8.

BRAILA Valentina

Șef secția economico-financiară

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-12

9.

PÂSLARU Valentina

Şef secţie Resurse umane şi cancelarie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-07

FACULTATEA MARKETING ŞI MERCEOLOGIE

10.

MUŞTUC Svetlana

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-32

Catedra Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor

11.

ARTIOMOV Laurenţia

Şef catedră, Conf. univ., dr.

artiomov.laurentia@uccm.md

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-47

12.

MALECA Tudor

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-47

13.

PURICI Ion

Conf. univ., dr.

purici.ion@uccm.md

(022) 81-56-47

14.

COBIRMAN Galina

Lector superior universitar

cobirman.galina@uccm.md

(022) 81-56-47

15.

CHIHAI Marcela

Lector superior universitar

chihai.marcela@uccm.md

(022) 81-56-47

16.

ŞARGU Lilia

Lector superior universitar

sargu.lilia@uccm.md

(022) 81-56-47

17.

SANDU Mariana

Asistent universitar

sandu.mariana@uccm.md

(022) 81-56-47

18.

STREŢCO Tatiana

Asistent universitar

stretco.tatiana@uccm.md

(022) 81-56-47

Catedra Marketing, comerţ şi turism

19.

PITUŞCAN Feodosie

Conf.univ., dr.,

şef catedră

pituscan.feodosie@uccm.md

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-46

20.

PETROVICI Sergiu

Dr.hab. profesor univ

petrovici. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-46

21.

ŞAVGA Larisa

Dr.hab. prof. univ.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-02-03

(022) 81-56-01

22.

MUŞTUC Svetlana

Conf.univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-32

23.

VALOVOI Galina

Conf.univ., dr.

valovoi.galina@uccm.md

(022) 81-56-46

24.

BACIU-CAZACU Ala

Lector superior univ.

baciucazacu. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-46

25.

SITNICENCO Viorica

Lector superior univ.

sitnicenco. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-46

26.

TĂZLĂVAN Doina

Asistent universitar

tazlavan. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-46

FACULTATEA MANAGEMENT ȘI DREPT

27.

CIBUC Lilia

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fmanagment@uccm.md

(022) 81-56-31

Catedra Economie şi administrare

28.

MELINTE Claudia

Șef de catedră, Conf. univ., dr.,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ceconomie@uccm.md

(022) 81-56-25

29.

TROFIMOV Victoria

prof. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

30.

MUSTEAŢĂ Simion

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

31.

LAPUŞIN Raisa

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

32.

TCACIUC Claudia

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

33.

MORARU Simion

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

34.

GRAUR Elena

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

35.

GAVRILIŢĂ Vladimir

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

36.

COSNICEAN Irina

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

37.

LIVIŢCHI Oxana

Conf. univ., dr.,

Responsabil SMC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

38.

HACINA Ludmila

lector superior, magistru în relații economice internaționale

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(022) 81-56-25

39.

SMOLEVSCAIA Mariana

lector superior

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

40.

IVANOV Alexandru

lector superior

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

41.

BARAN Tatiana

asistent universitar, magistru în ştiinţe economice

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25

Catedra Drept

42.

DANDARA Liliana

Şef catedră, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

43.

OSOIANU Tudor

Conf. univ., dr.

osoianu. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

44.

CIBUC Lilia

Conf. univ., dr.

cibuc. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

45.

SAMOTEEVA Raisa

Conf. univ., dr.

samoteeva. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

46.

SÎRBU Ion

Dr. hab., prof. univ

sirbu. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

47.

CEREŞIrina

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

48.

CATRINICI Luminiţa

Lector superior universitar, master în drept

catrinici.luminit This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

49.

CUNICICA Eduard

Lector superior universitar, masterîn drept

cunicica. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

50.

CECAN Lilia

Lector superior universitar,

master în drept

cecan. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

51.

PLAMADEALĂ Andrian

Asistent universitar

plamadeala. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

52.

FLOCEA Ruslan

Asistent universitar

flocea. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

53.

PAŞCANEAN Tudor

Conf. univ., dr.

pascanean. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

FACULTATEA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

54.

CUȘNIR Corina

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-30

Contabilitate şi audit

55.

MALECA Ina

conf.univ., dr., şef catedră

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

56.

TUHARI Tudor

prof. univ., dr. hab.,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

57.

FULGA Viorica

lector superior, dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

58.

CĂPĂŢÎNĂ Sofia

lector superior, dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

59.

GUŢAN Viorica

lector superior

guţ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

60.

PRODAN Djulieta

lector superior

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

61.

POPA Alina

lector asistent

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

62.

GURDIȘ Ina

lector asistent

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

63.

METELCHIN Jana

lector asistent

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-35

Catedra Finanţe şi bănci

64.

FUIOR Elena

Şef catedră, prof. univ., dr.

fuior.e This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36

65.

MAXIM Ion

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36

66.

CUŞNIR Corina

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36

67.

CARAGANCIU Galina

Conf. univ., dr.

caraganciu. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36

68.

ZUGRAV Inga

Lector superior universitar, dr.

zugrav. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36

69.

SANDUŢA Tatiana

Lector superior universitar

sanduta. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36

Catedra Discipline Exacte şi Generale

70.

SEICIUC Vladislav

Şef catedră, prof. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

71.

OPREA Sergiu

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

72.

SANDU Alexandru

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

73.

IACHIM Elena

Lector superior universitar, doctorand

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

74.

MOSINŢOV Anna

Lector superior universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

75.

TUTUNARU Carolina

Lector superior universitar, doctorand

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

76.

ZAVTONI Oxana

Asistent universitar, doctorand

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

77.

CUCER-OASERELE Valentina

Asistent universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

78.

BOTNARCIUC Vasile

Dr. hab., conf. univ.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

79.

SCUTELNICIUC Valentina

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

80.

MAŢCAN Rodica

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

81.

GUŢU Svetlana

Dr,. lector superior universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

82.

SAJIN Angela

Lector superior

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

83.

DIORDIȚA Tatiana

Asistent universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-37

Biblioteca Științifică UCCM

84.

ȘVEȚ Raisa

Șef Biblioteca

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-19

Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicații

85.

PAVALACHI Pavel

Șef Centru CTIC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-29

Sistemul de managment al calitatii

86.

LIVIŢCHI Oxana

Responsabil SMC în cadrul UCCM

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

Tipografia UCCM

87.

COJOCARU Ion

Șef Tipografie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-20

Secţia administrativ-gospodărească

88.

HANGANU Anatol

Șef Secție

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-16

Complexul sportiv

89.

GODINA Igor

Șef Complex sportiv

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-22

Casa de cultură

90.

COJOCARU Victor

Șef Casa de cultură

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Senatul studenţesc

91.

CHICU Ana

Preşedintele Senatului studenţesc

senat.studentesc@uccm.md

(022) 81-56-11

Comitetul Sindical al studenţilor

92.

SÎRBU Ion

Președintele Comitetului Sindical al studenţilor

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-11

Căminele UCCM

93.

BLANARU Violeta

Intendent, căminul Nr. 1

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 55-33-91

Intendent, căminul Nr. 3

(022) 55-73-57

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle