jtemplate.ru - free extensions for joomla

Drept la dispoziție de sărbătoare

În aceste zile de încheiere a anului de studii Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova trece prin tradiționalele sărbători – Hramul UCCM, Aniversarea de 27 de ani ai UCCM, Ziua Internațională a Cooperației. Amploarea de altădată e puțin șifonată de situația sanitaro-epidemeologică impusă de pandemia COVID 19, dar totuși, avem drept la o dispoziție de sărbătoare. Întreaga comunitate academică trece cu bine de pandemie, obținînd rezultate palpabile în procesul de formare profesională a tinerilor specialiști. În condiții destul de dificile 250 de tineri s-au învrednicit de diploma respectivă și titluri onorifice, buna majoritate a studenților au fost promovați la următoarele trepte de studii. Sărbătorile și timpul prin care trecem sunt un bun prilej de a adresa întregii comunități instituționale cele mai alese felicitări și urări de bine, succese, carieră profesională în ascensiune, multă, multă sănătate, putere de concentrare  pentru a face față împrejurărilor și situațiilor provocătoare, prosperare și împliniri.

Dragi studenți !!!

În aceste zile vă doresc să înaintați pe  treptele cunoașterii, axîndu-vă  pe cele mai de preț principii ale vieții: Omenie, Demnitate, Adevăr, Cumsecădenie, Frumos.

Fiți îndrăzneți, curioși, descoperiți fenomenele și lumea înconjurătoare, dezvoltați-vă mereu  potențialul propriu de cunoaștere !

Fiți mai buni, mai puternici, mai omenoși !!

Stimați absolveți !!!

Ajunşi în prag de maturitate, urmează să demonstrați în practică cunoștințele acumulate și competențele formate, să vă construiți o carieră profesională decentă. Întrând în lumea matură controversată,  urmează să promovați o probitate morală deosebită, să fiți persuasivi și verticali în acțiuni și decizii, păstrând  cu sfințenie  dragostea față de țară, față de neam, față de părinți ,față de cei care v-au ghidat pe parcursul afirmării în calitate de cetățeni.

Luptați pentru realizarea viselor, îndreptățiți încrederea părinților, a dascălilor universitari, acumulați și promovați în continuare competențe și valori.

Purtați cu mândrie numele de absolvent al Universității Cooperatist-Comercile din Moldova!

Onorați profesori!

În aceste zile Rectoratul exprimă profunda recunoștință pentru contribuția D-stră la consolidarea universității și formarea profesională a tinerilor. Este în puterea noastră ,a universitarilor,  în condiții dificile, să acționăm pentru un viitor mai prosper al tinerilor și întregii societăți.

Multă sănătate, perseverență, noi succese și împliniri !