jtemplate.ru - free extensions for joomla

3-5 mai 2022 Workshop Naţional în cadrul proiectului ERASMUS+, COMPASS

În perioada 3-5 mai 2022 s-a desfășurat cel de-al 3-lea Workshop Naţional în cadrul proiectului ERASMUS+ „Către modelul universitar european de învățare pe tot parcursul vieții în Moldova”/ “Towards european university lifelong learning model în Moldova” (COMPASS), susținută de Comisia European, la care au participat și membrii echipei de proiect din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova:

  • Larisa ȘAVGA, rector UCCM, prof.univ., dr.hab.;
  • Liliana DANDARA, prorector pentru activitate didactică şi tehnologii educaționale, conf. univ., dr.;
  • Sofia CĂPĂȚÎNĂ, prorector pentru cercetare și formare continuă, conf.univ., dr.;
  • Tatiana ZAVAȚKI, șef departament Contabilitate, finanțe și bănci conf.univ., dr.,;
  • Inga ZUGRAV, șef Secția Management academic, conf.univ., dr.;
  • Oxana LIVITCHI, conf.univ., dr., departamentul Business, marketing și turism.

Evenimentul a fost focusat pe promovarea culturii Învățământului pe tot Parcursul Vieții (ÎPV) în Moldova, dar și pe consolidarea capacităților universităților din Moldova în dezvoltarea serviciilor de ÎPV.

În cadrul evenimentului experții internaționali, reprezentanții universităților partenere, a MECC și a Consiliului Rectorilor din Moldova, dar și ai companiilor private specializate în prestarea serviciilor de Formare continuă, au abordat subiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea ÎPV în Moldova.

Tematicile abordate în cadrul evenimentului:

    - experiența universităților din Spania, Georgia, Moldova în domeniul formării personalului academic, cadrul legislativ din Republica Moldova cu referire evaluarea și formarea continuă a personalului academic;

    - marketingul serviciilor de ÎPV: identificarea publicului țintă, proiectarea cursurilor și serviciilor ÎPV, aplicarea strategiilor de promovare a serviciilor de ÎPV, digitalizare, acreditare etc.

    - dezvoltarea programelor și serviciilor de ÎPV: experiența universităților și a companiilor private din Republica Moldova.

Urmează ca universitățile partenere, inclusiv Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova să consolideze capacitățile sale în dezvoltarea serviciilor de Învățare pe tot Parcursul Vieții.