jtemplate.ru - free extensions for joomla
 

Aniversarea de 26 de ani ai Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova este un frumos prilej de a adresa întregii comunități a instituției cele mai alese felicitări și urări de bine, succese, carieră profesională în ascensiune, sănătate, putere de muncă, prosperitate, împliniri.

DRAGI STUDENȚI,

Vă doresc să parcurgeți cu demnitate treptele cunoașterii, axându-vă pe cele mai de preț principii ale vieții: Omenie, Frumos, Cumsecădenie, Demnitate. Descoperiți și dezvoltați potențialul Dumneavoastră de cunoaștere.


STIMAȚI ABSOLVENȚI,

Acum, când pășiți în lumea cu totul matură, plină de controverse, trebuie să dovediți o probitate morală deosebită, să fiți persuasivi și verticali în decizii și acțiuni, păstrând, drept importante, cumsecădenia, profesionalismul, dragostea de țară, de neam, de părinți, de cei care v-au ghidat pe tot parcursul afirmării în calitate de cetățeni.

Priviți cu încredere spre viitor, luptați pentru realizarea visurilor, îndreptățiți încrederea părinților, a dascălilor din universitate, acumulați și promovați, în continuare, competențe și valori. 

Numele de absolvent al Universității Cooperatist Comerciale din Moldova purtați-l cu mândrie.

 

ONORAȚI PROFESORI,

Succesul formării personalității omului de mâine depinde de rezultatele muncii nobile a Dumneavoastră. Este în puterea noastră, a universitarilor, ca prin muncă asiduă, dedicată să acționăm pentru un viitor mai prosper. La acest ceas aniversar exprim profundă recunoștință celor care și-au adus contribuția la instituirea și devenirea universității. 

Cuvinte de aleasă mulțumire adresez întregului colectiv universitar, care cu multă abnegație și dăruire de sine, a dat viață acestui templu al cunoașterii, pe nume Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.

 

Vivat, screscat, floreat,
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova!

 


Larisa Șavga, prof. univ., dr.hab.,
rector UCCM