jtemplate.ru - free extensions for joomla

UCCM - parte a evenimentelor Cooperativelor Europei

La 31 mai curent a avut loc Asambleea Generală a Asociației Europene a Cooperativelor (CoopsEurope) la care au participat dl. Vasile Carauș, președinte Moldcoop, dna Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab., rector UCCM.

CoopsEurope întrunește actualmente 176000 de organizații cooperatiste din 84 de țări, 141 de milioane membri, 4,7 milioane angajați. Este o subdiviziune regională (Europeană) a Alianței Cooperatiste Internaționale care reunește 3 milioane de cooperative din întreaga lume, asigură 10% din populația Terrei cu locuri de muncă, fiind una din cele mai numeroase organizații la nivel mondial - cu peste 1 miliard de membri.

Pe Agenda ședinței Asambleei Generale a Asociației Europene a Cooperativelor din Europa (CoopsEurope) au fost incluse diverse subiecte, inclusiv examinarea și aprobarea Raportului de activitate a organizației și a executării bugetului în anul 2020, aprobarea Programului de activitate și a bugetului pentru anul 2021, examinarea și adoptarea modificărilor la Statului asociației ș.a.

În timpul prezentărilor s-a accentuat că CoopsEurope și organizațiile membre acordă o atenție sporită dezvoltării parteneriatelor cu universități din regiune, implementării modulelor de studii axate pe cooperative, implementării proiectelor în domeniul educației cooperatiste, creării și dezvoltării resurselor educaționale, susținerii cercetărilor focusate pe dezvoltarea sectorului cooperativelor, facilitării mișcării tinerilor cooperatori și motivării lor pentru activitate în sectorul cooperativelor ș.a.

Obiectivele viitoare vizează susținerea dezvoltării economiei sociale, oferirea suportului în dezvoltarea Rețelei tinerilor cooperatori, îmbunătățirea comunicării și a guvernării cooperativelor.

Înscriind o istorie de 177 de ani de la apariția primei cooperative, sectorul cooperativelor și-a demonstrat utilitatea și sustenabilitatea în întreaga lume, capacitatea de a rezista situațiilor de criză și va rămâne și în viitor unul din cei mai importanți actori ai economiei sociale.