jtemplate.ru - free extensions for joomla
                       


Reprezentanţii Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova: Larisa Șavga, prof.univ., dr.hab., Sofia Căpățînă, conf. univ., dr., Liliana Dandara, conf. univ., dr., Nicolai Romandaș, prof.univ., dr. și Virginia Zaharia conf. univ., dr. au efectuat vizita de studiu la Universitatea din Barcelona, în perioada 11-15 noiembrie a.c. 

Universitatea din Barcelona a fost fondată în 1450, este una din primele instituții publice de învățământ superior din Catalunya, a devenit un reper european pentru activitatea de cercetare, atât în ceea ce privește numărul de programe de cercetare pe care le conduce, cât și prin experiența pe care acestea au obținut-o.
Institutul de formare continuă (IL3-UB) a fost constituit în 2007 ca urmare a integrării a două instituții existente în grupul UB, Fundația Les Heures-Bosch i Gimpera și UB Virtual. Astfel, Universitatea din Barcelona a restructurat cadrul general al studiilor sale de învățare pe tot parcursul vieții, dincolo de abordarea strict academică, pentru a include educația culturală și cerințele de perfecționare profesională. Spiritul de reînnoire care a inspirat proiectul încă de la început, combinat cu metodologiile sale inovatoare poziționează Institutul ca un centru pentru îmbunătățirea calității și a excelenței în predare, consolidându-și totodată capacitatea de a oferi un răspuns la noile cerințe sociale. 
Oferta educațională IL3-UB reunește toate disciplinele științei și artelor într-o gamă largă de cursuri (face-to-face, blended și e-learning) de diferite lungimi, de la cursuri de master și studii postuniversitare la seminarii și formare personalizată pentru entități profesionale.
În cadrul vizitei s-a făcut prezentarea generală a Universității, structura organizatorică a IL3: de la învățarea virtuală la comprehensivă pe tot parcursul vieții, cadrul legislativ spaniol în domeniul LLL: trecut și prezent, tendințe în educația online, implementarea tehnologiilor informaționale în sistemul de învățământ la distanță, s-au organizat Workshop-uri și schimb de experiență.