jtemplate.ru - free extensions for joomla

VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITATEA DIN BREST (FRANȚA) ÎN CADRUL PROIECTULUI COMPASS

    

În perioada 6-10 iunie 2022, membrii echipei de implementare a proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS” din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Larisa Șavga, rector, prof.univ., dr.hab., coordonator instituțional COMPASS și Angela Doni, contabil șef, membru al grupului de lucru ULLL, împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova, au realizat o vizită de studiu la Universitatea din Brest (UBO), Franța (https://www.univ-brest.fr).

În cadrul vizitei de studiu participanții au făcut cunoștință cu experiența implementării ULLL în Franța, rețeaua franceză ULLL (FCU), Cadrul legal din Franța în domeniul ULLL, legislația și experiența în domeniul validării cunoștințelor și a competențelor profesionale în baza educație non-formale și a experienței profesionale.

Colegii de la UBO au împărtășit experiența în domeniul învățării pe tot parcursul vieții (ULLL), au relevat etapele de validare a învățării anterioare (VPL – Validațion of Prior Learning) în instituție, au prezentat pașii procesului, infrastructura și resursele umane. Au remarcat aspectele cu privire la mecanismele de realizare a consilierii beneficiarului pentru completarea portofoliului de validare, activitatea comisiei de evaluare, oferind recomandări practice privind realizarea procesului de validare.

Agenda programului a cuprins vizita Centrului UBO ULLL, familiarizarea cu structurile universitare responsabile de organizarea formării profesionale continue și cele ale ecosistemului educațional al Universității din Brest (UBO). Participanții au vizitat structuri importante, precum Open Factory (subdiviziune universitară responsabilă de susținerea startup-urilor) și Centrul universitar de simulări în domeniul medicinei.

În cadrul sesiunilor au fost prezentate transformările legislative din Republica Moldova în domeniul ULLL, dar și rezultatele obținute de către universitățile din Moldova în domeniul implementării conceptului de formare continuă universitară pe durata de implementare a proiectului COMPASS, serviciile ULLL oferite de universitățile din Moldova, inclusiv și cele oferite de către UCCM.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS”, co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr de proiect: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la adresa web: www.compass-project.md și pe pagina web instituțională a proiectului: http://www.uccm.md/ro/index.php/component/content/article?layout=edit&id=806