jtemplate.ru - free extensions for joomla

Sesiune online de formare continuă pentru managerii entităților cooperației de consum. Ziua I.

În aceste zile, Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova a dat start cursurilor de formare continuă online pentru managerii și contabilii-șefi ai entităților cooperației de consum.

La 5 aprilie, pe plaforma Zoom, s-au conectat online peste 40 de persoane, conducători și contabili-şefi ai unităților cooperației de consum din Rrepublica Moldova. 

În mesajul său de deschidere a cursului de formare continuă d-nul Vasile Carauș, președinte al Biroului Executiv Moldcoop, a salutat participanții și le-a mulțumit pentru înrolare în activitatea de dezvoltare profesională, dorindu-le succese în urmarea programului. 

Totodată domnul președinte a trecut în revistă acțiunile promovate de Moldcoop în aspect de susținere și dezvoltare cooperatistă și a punctat prioritățile în evoluția sistemului cooperației de consum în viitor. 

În continuare a urmat prezentarea „Tendințelor și strategiilor de dezvoltare macroeconomică a Republicii Moldovade către Alexandru Stratan membru-corespondent al AȘM, dr. hab., prof. univ., director al Institutului Național de Cercetări Economice, precum și prelegerea „Tendințe și orientări strategice de dezvoltare a cooperației de consum”, prezentată de d-na Șavga Larisa, dr. hab., prof.universitar, rectorul UCCM.

Ziua s-a finalizat cu sesiunea de discuții, întrebări și răspunsuri,  schimb de opnii, experiență.