Cercuri ştiinţifice studenţeşti la UCCM

Catedra

Denumire cerc ştiinţific studenţesc

Conducător ştiinţific

Marceologie, expertiză şi marketing al mărfurilor

Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare şi nealimentare

Marcela Chihai, lect. sup.

Marketing, comerţ, turism

Marketerii secolului XXI

Sergiu Petrovici, dr.hab., prof.univ.;

Doina Tăzlăvan, lect.sup.

Tehnologiei şi chimie a mărfurilor

TEHNOMICROCHIM –avante

Laurenţia Artiomov, dr. conf.univ.

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Tatiana Sanduţa, lect.sup.

Economie şi administrare

Clubul administratorilor eficienţi

Ludmila Hacina, lect.sup.

Ştiinţe umanistice şi limbi moderne

Magia cuvântului

Vasile Botnarciuc, dr.hab., prof.univ.

Informatică economică și matematică

Eureka

Alexandru Sandu, dr. conf.univ.

Contabilitate şi audit

Contabilitate şi audit

Alina Popa, as.univ.

Drept și activitate vamală

Femida

Luminița Catrinici lect.sup.