CEEPUS III

În 2012 UCCM a aderat şi la un alt program de mobilitate academică, CEEPUS III – „Central European Exchange Program for University Studies”, la care participă 15 ţări (Albania, Austria, Bosnia şi Rerzegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Czechă, Hungary, Macedonia, Republica Moldova, Montenegro, Poland, România, Serbia, Republica Slovakă, Slovenia). Din Republica Moldova la acest program participă 10 universităţi (ASEM, Universitatea de Stat din Bălţi, ULIM, USM, UASM, UTM, USMF, UCCM, Universitatea de Stat din Tiraspol, USEFS). Detalii