CREAREA REŢELEI UNIVERSITARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE ŞI ECONOMICE


Denumire

CREAREA REŢELEI UNIVERSITARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE ŞI ECONOMICE (CRUNT) (516597-TEMPUS-1-2011-1-FR) 
Termen de realizare

01.2011 – 12. 2014

Coordonator

conf.univ., dr., Simion Musteață

Executori conf.univ., dr.,Claudia Melinte, conf.univ., dr.,Veaceslav Seiciuc, conf.univ., dr.,Sergiu Oprea, Pavel Pavalachi

Obiective

generale

Obiectivul general este de a moderniza învățământul superior din Moldova prin dezvoltarea învățământului electronic, elaborarea suportului științifico-metodologic în acest scop, renovarea metodelor de învățământ cu recurgerea experimentală la e-learning. Proiectul vizează crearea unei reţele digitale interuniversitare ce permite realizarea instruirii online în ştiinţe fundamentale şi aplicate, în economie şi management.


Obiectivele specifice:
  1. Informareacadrelor didactice şi studenţilor MD cu metodele tehnice de e-learning. Punerea în aplicare a proiectului este însoţită de crearea structurilor funcţionale specializate.
  2. Instruireacadrelor didactice MD, prin intermediul grupelor de lucru mixte MD-UE, în realizarea învățământului online.
  3. Experimentarea şi difuzareaînvățământului online prin intermediul formatorilor, în timp de două perioade, cu o sinteză intermediară, ce permite corectarea greşelilor înainte de-al doilea experiment.
  4. Elaborarea unei sinteze şi verificarea adecvăriimetodelor utilizate în raport cu exigenţele de instruire a studenţilor salariaţi.
  5. Îmbunătăţirea şi difuzarea rezultatelor: vor fi elaborate propuneri pentru fiecare disciplină şi ciclul de studii universitare şi e-learningul va fi introdus în instruire.

Rezumatul

rezultatelor

ştiinţifice

  • Metodologia de elaborare a cursurilor online.
  • Elaborarea modulelor de învățământ online create (23 în UCCM) şi experimentate de UCCM la toate nivelurile de instruire (ceea ce reprezintă cca 1500 de studenţi).
  • Organizarea programelor de formare a personalului privind e-learningul.
  • Managementul didactic al e-learningului în UCCM” (Analele Științifice ale UCCM, vol.X, Chișinău, 2012; 0,5 c.a.)
Impactul ştiinţific, economic şi social Metodologia de elaborare a cursurilor online pentru învățământul superior se implementează în cadrul UCCM. Deja sunt elaborare și postate pe platforma interuniversitară cursurile de Teorie a probabilității și statistica matematică; Economia întreprinderii; Mediul European de Afaceri. În curs de elaborare și implementare sunt şi alte cursuri.