Consiliul studențesc al facultății

   Consiliul studenţesc al facultăţii este organul reprezentativ al studenţilor celor trei facultăți din cadrul UCCM: Management și Drept, Contabilitate și Informatică Economică , Merceologie și Comerț

   Consiliul studenţesc al facultăţii promovează acțiuni precum: cooperarea cu conducerea Facultăţii, Administraţia UCCM, organizaţiile obşteşti din cadrul UCCM, ONG – uri; monitorizarea reușitei academice și frecvenței sistematice a studenților; coordonarea activităţilor studenţeşti desfăşurate la Facultăţi; etc.

 

Cele trei facultăți sunt dirijate de: 

Facultatea

Funcția

Nume /Prenume

Grupa

Management și drept

Președinte

Bulavinov Anastasia

DE1241

Vicepreședinte

 

Mîndrilă Viorica

DE1331

Contabilitate și Informatică Economică

Președinte

Comanac Andrei

FB1331

Vicepreședinte

Miron Cristina

CA1511

Marketing și Merceologie

Președinte

Condriuc Olga

MKL1421

Vicepreședinte

Ghereg Cristina

TMAP1421

 

Activitatea consiliului studențesc al facultății este coordonată de către decanul și metodistul facultății.

 

Monitorii (șefii) de grupă  

  Monitorii (șefii) de grupăsunt aleși de către membrii grupei academice prin majoritate simplă a voturilor exprimate. 

  Printre atribuțiile monitorilor de grupă se enumeră: informarea studenților despre activitățile din universitate, implicarea în evenimentele ce se organizează în universitate, colaborarea cu cadrele didactice, apărarea intereselor studenților din grupă etc. 


Șefii de grupă au următoarea componență:  

Nr.Ord.

Nume, Prenume

Grupa

 

Dulghieru Nicoleta

PB

 

Miron Cristina

CA1511

 

Josan Anastasia

FB1511

 

Munetanu Verinica

CA1421

 

Constandoi Elena

FB1421

 

Comanac Andrei

FB1331

 

Caliga Maria

DE1511

 

Tabacari Olesia

BA1511

 

Savin Veronica

DE1421

 

Rabei Valentin

BA1421

 

Corniciuc Alexandru

DE1241

 

Ochișor Alina

BA1331

 

Mîmdrilă Veronica

DE1331

 

Dicusar Dorina

MC1511

 

Fedoreț Cezara

TMAP1511

 

Guștiuc Veronica

MC1421

 

Gorbat Zinaida

TMAP1421

 

Volontir Irina

MKL1331

 

Căinărean Elena

TMAP1331

 

Baciu Sandu

TMAP1241