Bănci şi asigurări

  • Imprimare

1. Perfecţionarea mecanismului de diagnostic financiar ca direcţie de prosperare a activităţii întreprinderii
2. Operaţiunile de leasing a băncilor comerciale: particularităţi, dificultăţi şi direcţii de perfecţionare
3. Diversificarea surselor de finanțare a businessului mic și mijlociu sub aspectul implementării prevederilor Acordului de asociere
4. Evaluarea perfomanței întreprinderii în asigurarea creșterii economice
5. Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditului ipotecar
6. Strategia şi politica implementării noilor servicii bancare
7. Dezvoltarea activităţii bancilor comerciale prin extinderea operaţiunilor cu carduri bancare
8. Managementul financiar ca promotor al asigurării viabilităţii întreprinderilor din Republica Moldova
9. Stabilizarea şi sporirea siguranţei funcţionării sistemului bancar din RM prin prisma previzionării şi gestionării riscurilor bancare
10. Operaţiunile valutare ca factor al formării şi realizării efective a strategiilor băncii comerciale
11. Asigurarea viabilității economice a întreprinderii
12. Administrarea fiabilității băncii comerciale în sistemul managerial
13. Activitatea băncilor comerciale din RM pe piaţa valorilor mobiliare: actualităţi şi perspective de dezvoltare
14. Implementarea noilor servicii bancare ca factor de dezvoltare strategică a băncilor comerciale