Managementul relațiilor economice internaționale

  • Imprimare

a. s. 2018 - 2019

1. Dezvoltarea relațiilor economice externe ale Republicii Moldova în contextul implementării Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător

2. Direcții de dezvoltare a Cooperației de Consum din Republica Moldova la etapa actuală

3. Semnificația întreprinderilor mici și mijlocii în contextul integrării europene a Republicii Moldova

4. Strategia dezvoltării relațiilor comerciale ale întreprinderilor din RM în contextul integrării economice europene în spațiul comunitar european

a. s. 2016 - 2017

1. Modalități de eficientizare a stilului de conducere

2. Definirea misiunii, stabilirea obiectivelor și a strategiei prin prisma sistemului de planificare a întreprinderii

3. Managementul calității totale bazat pe standarde internaționale

4. Dezvoltarea relațiilor comerciale ale Republicii Moldova în contextul integrării economice în spațiul comunitar european

5. Instruirea și dezvoltarea profesională a personalului în cadrul întreprinderii.

6. Raţionalizarea managementului resurselor umane şi influenţa acesteia asupra dezvoltării capitalului uman

7. Dimensiunile și problemele micului business

8. Modalități de perfecționare a modelului decizional

9. Cultura organizațională ca resursă de sporire a performanțelor întreprinderii.