“TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING
MODEL IN MOLDOVA”

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices
CBHE – Capacity Building in the field of Higher Education
Project No. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Project title: TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA”
Project acronym: COMPASS
Period of project: 15/11/2018 – 14/11/2021

Proiectul “TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA” vizează integrarea în modelul universitar a învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) constituind o abordare care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiuni comune în Republica Moldova.
Educația pe tot parcursul vieții (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de învățământ la nivel global. Chiar dacă rolul educației de bază, formale, rămâne esențial, învățarea permanentă, împreună cu educația nonformală, vin să personalizeze și să dezvolte aptitudini cât mai aproape de cerințele pieței și societății, dar și priceperea și sufletul celui care învață.
Crearea condițiilor ca instituțiile naționale, care gestionează procesul în învățământul superior și instituțiile superioare de învățământ, să administreze strategic învățarea pe parcursul vieții la nivel instituțional.

GRUPURI ȚINTĂ: reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; manageri ai instituțiilor de învățământ superior; directori ai Centrelor universitare LLL, personalul operațional ULLL.

OBIECTIV GENERAL: facilitarea procesului de integrare a Republicii Moldova în EHEA, prin integrarea în Republicii Moldova a unui model universitar de învățare pe parcursul vieții (ULLL) incluziv și receptiv.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
OB1: Promovarea si consolidarea culturii învățării pe tot parcursul vieții (Life Long Learning) în Republica Moldova și consolidarea consensului național al actorilor-cheie în problemele de dezvoltare universitară.
OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova.
OB3: Dezvoltarea funcției de integrare a universităților din Republica Moldova prin incorporarea și dezvoltarea strategiilor universitare de învățare pe parcursul vieții.
OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformelor privind învățarea pe tot parcursul vieții.

REZULTATE:

PARTENERII PROIECTULUI:

 

PROJECT GRANT HOLDER/COODINATOR – Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova

www.compass-project.md

Echipa COMPASS – ASEM  Coordonatorul proiectului – dr. Olesea SÎRBU, prorector pentru relații internationale,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , +373 22 402 834.