jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specialitatea 0412.1 Finanţe şi bănci


Specialistul se pregăteşte pentru următoarele tipuri de activităţi:

  1. economico-financiară în cadrul entităţilor antreprenoriale;

  2. gestionarea resurselor financiare publice;

  3. finanţarea şi gestionarea investiţiilor reale;

  4. administrarea portofoliului de valori mobiliare.

La finele studiilor, absolventul trebuie să posede cunoştinţe depline privind domeniul financiar şi bancar inclusiv baza lui legislativă; mecanismul organizării activităţii diferitor categorii de întreprinderi; procesul organizării relaţiilor cu statul, băncile şi alţi parteneri de afaceri; metodele, tehnicile şi instrumentele utilizate în domeniul fiscalităţii; metodica evaluării rezultatelor activităţii întreprinderii.

De asemenea, specialistul trebuie să fie capabil de a stabili obiectivele economice şi financiare ale firmei, tehnologia operaţiunilor financiare şi rezolvarea totodată diverse probleme de prognozare, finanţare, evaluare la întreprinderi şi organizaţii din diferite ramuri de activitate a economiei naţionale.

După finalizarea studiilor specialistul trebuie să cunoască şi să poată aplica cele mai eficiente şi performante mijloace şi metode de gestionare a activităţii economico-financiare a structurilor antreprenoriale, băncilor, instituţiilor financiare, organelor fiscale.

Odată cu absolvirea studiilor, specialistul trebuie să fie pregătit pentru a-şi realiza cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice în activităţile de previziune şi planificare financiară; în operaţiunile de creditare, decontare şi valutare; în analiza riscurilor şi evaluarea rezultatelor economico-financiare; în derularea activităţii economico-financiare şi în domeniul fiscalităţii.

Specialistul cu studii licenţiale trebuie să dispună de o pregătire teoretică temeinică de ordin economico-financiar, să fie capabil de sine stătător să-şi renoveze şi să-şi îmbogăţească continuu cunoştinţele, să dispună de calităţi civice şi etice avansate, să aibă atitudine faţă de activităţile încredinţate.

Instituţiile, întreprinderile în cadrul cărora pot activa ca specialişti sunt următoarele:

  1. întreprinderi publice şi private, care desfăşoară activitatea antreprenorială,

  2. bănci comerciale;

  3. alte categorii de instituţii financiare.

Specialiştii sunt pregătiţi multilateral pentru a activa în cadrul entităţilor cu diverse forme de proprietate, bănci comerciale, organe fiscale, bursă, companii de asigurare etc.

La începuturile activităţii sale specialistul poate activa în funcţiile de economişti, agenţi de asigurări, analişti financiari, agenţi imobiliari, vânzători la licitaţie, agenţi comerciali, inspectori la vamă sau la frontieră, inspectori de taxe şi impozite, inspectori în domeniul asigurări sociale, operatori în instituţii bancare, funcţionari în administraţie, funcţionari de birou, casieri, operatori la bancă, încasatori, operatori la casă de schimb valutar, agenţi fiscali, specialişti în business-plan privind proiectele de investiţii, specialişti la instituţiile financiare care realizează activităţi de finanţare a investiţiilor, specialişti în secţiile specializate în cadrul companiilor care realizează activitatea investiţională, specialişti în băncile comerciale şi societăţile pe acţiuni, specialişti în companiile de brokeri şi dealeri, specialişti la Bursa de valori etc.

Dosar informațional (Ghid pentru studenți și profesori) specialitatea 0412.1. Finanțe și bănci

Descarcă planul de învățămînt pentru specialitatea "Finanţe şi bănci"

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle