jtemplate.ru - free extensions for joomla

 Specialitatea 0411.1 Contabilitate

Competenţele oferite:

La nivelul de cunoaştere şi înţelegere:

* să cunoască legislaţia Republicii Moldova în domeniul financiar-contabil, bancar şi economic şi legislaţia muncii;

* să cunoască Standardele naţionale şi internaţionale de contabilitate, codul fiscal şi codul muncii al RM;

* să cunoască principiile de soluţionare a problemelor de evidenţă contabilă la întreprinderi;

* să cunoască principiile de organizare a contabilităţii şi de elaborare a politicii de contabilitate;

* să înţeleagă metodica de panificare şi de prognozare a indicatorilor economici de activitate a întreprinderii;

* să cunoască tehnicile de evidenţă contabilă şi de analiză a activităţii financiar-economică.

La nivelul de aplicare:

* să execute funcţiile de contabil sau economist la întreprinderi şi instituţii publice;

* să aplice metodele şi procedeele de analiză a activităţii financiar-economice ale întreprinderilor şi instituţiilor publice;

* să aplice standardele naţionale şi internaţionale de contabilitate şi codul fiscal;

* să elaboreze rapoartele financiare şi notele explicative la ele;

* să aplice eficient diverse metode şi tehnici în domeniul fiscalităţii.

La nivelul de integrare:

* să reflecte în documentaţia contabilă procedurile de organizare a contabilităţii, controlului, analizei procesului de încasări şi plăţi;

* să explice efectuarea contabilităţii analitice, sintetice şi prezentarea rapoartelor financiare şi să analizeze indicatorii economici în baza acestora;

* să organizeze şi să dirijeze procesele contabile şi cele de control economic;

* să realizeze expertiza contabilă şi să elaboreze reclamaţii referitoare la activitatea economică a întreprinderii;

* să coordoneze procesele de contabilizare, finanţare, creditare, prognozare a activităţii financiar-economice a întreprinderii.

Diploma de licenţă în ştiinţe economice la specialitatea Contabilitate oferă dreptul de a activa profesional în calitate de contabil, auditor, economist etc.

DOSAR INFORMAŢIONAL (Ghid pentru studenţi şi profesori) specialitatea 0411.1 Contabilitate

Descarcă planul de studii pentru specialitatea "Contabilitate"

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle