jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specialitatea 0410.4 Cibernetică şi informatică economică

Competenţele oferite:

La nivelul de cunoaştere şi înţelegere:

* să cunoască componenţa şi caracteristicile resurselor informatice moderne ;

* să cunoască activităţile informaţionale ale întreprinderilor ;

* să cunoască procesele tehnologice de soluţionare a problemelor informaţionale informative economice de bază;

* să cunoască metodologia calculelor indicatorilor eficienţei economice a sistemelor informatice economice;

* să cunoască bazele şi principiile business-ului informatic;

* să cunoască principiile elaborării, implementării şi organizării funcţionării sistemelor informatice economice.

 La nivelul de aplicare:

* să execute funcţiile de programator inferior sau inginer-proiectant inferior;

* să aplice metodele şi procedeele de analiză a problemelor informative economice de bază;

* să proiecteze şi să elaboreze sisteme informatice pentru soluţionarea problemelor informative economice de bază;

* să implementeze deciziile de proiect ;

* să organizeze activităţile informatice cotidiene în cadrul întreprinderii ;

* să promoveze business-ul economic.

La nivelul de integrare:

* să elaboreze şi să perfecteze documentaţia de proiect;

* să asigure funcţionarea tehnologiilor informatice de perfectare a documentelor informative economice de bază;

* să elaboreze şi să asigure realizarea unor 6conomi de promovare a business-ului 6conomic66n;

* să organizeze activităţile de elaborare, implementare şi funcţionare a resurselor informatice;

* să argumenteze deciziile formulate privind elaborarea, implementarea şi funcţionarea resurselor informatice economice.

 Diploma de licenţă în ştiinţe economice la specialitatea Cibernetică şi informatică economică oferă dreptul de a activa profesional în calitate de:

- inginer-proiectant inferior în cadrul departamentelor de informatizare ale agenţilor economici, organizaţiilor financiar-bancare sau în cadrul întreprinderilor specializate în proiectarea şi elaborarea resurselor programate economice;

- programator inferior în cadrul secţiilor şi departamentelor de informatizare;

inginer inferior responsabil de exploatarea sistemelor informatice economice corporative;

- inginer-economist inferior în cadrul departamentelor de informatizare;

- administrator al bazelor de date corporative; al reţelelor locale corporative de calculatoare.


 DOSAR INFORMAŢIONAL (Ghid pentru studenţi şi profesori) specialitatea 0410.4 Cibernetică şi informatică economică


Descarcă planul de studii pentru specialitatea "Cibernetică şi informatică economică"

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle