jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Contabilitate în comerţ

Formarea specialiștilor în domeniul de formare profesională Contabilitate în comerț are drept scop asigurarea întreprinderilor şi instituţiilor publice şi private, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional cu cadre competente şi profesionale.

Programul de masterat la specializarea Contabilitate în comerț are la bază utilizarea conceptelor şi aplicaţiilor moderne în domeniul contabilităţii, implică valorificarea unui set de unităţi de curs care dezvoltă abilităţi fundamentale în domeniul dat, precum şi, utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.

La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:

  • Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ;
  • Să demonstreze capacitatea necesară contabilului pentru comunicarea eficientă cu grupul de lucru din care face parte şi cu reprezentanţii instituţiilor cu care intră în contact;
  • Să participe la discuţii pe teme profesionale, să-şi susţină punctele de vedere în mod responsabil, cu argumente pertinente;
  • Să înregistreze corect operaţiile economice în baza Planului de conturi, asigurându-se corectitudinea prezentării informaţionale a structurilor patrimoniale;
  • Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare;
  • Să cunoască modul de pregătire a registrelor contabile analitice şi sintetice;
  • Să identifice erorile şi să asigure corectarea lor conform prevederilor legale;
  • Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare;
  • Să demonstreze capacitatea de sistematizare a datelor contabile la elaborarea rapoartelor financiare;
  • Să demonstreze capacități în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de conducere.

Absolvenții pot activa în calitate de: contabil șef; contabil-revizor; director financiar; contabil-șef adjunct; consultant probleme economice; contabil-expert; inspector revizor; director economic în entitățile economice.

Programul se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, care reprezintă o sinteză a cunoştinţelor asimilate pe parcursul anilor de studii. După realizarea obiectivelor propuse de programul Contabilitate în comerț şi susţinerea tezei de masterat, absolvenţilor se conferă titlul de Master în ştiinţe economice şi se eliberează Diploma de studii superioare de masterat, însoţită de Suplimentul la Diplomă.