jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Contabilitate în comerţ


Competenţe:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

 • să cunoască legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, regulamentele, hotărârile şi deciziile departamentelor şi organelor de stat în domeniul financiar-contabil, bancar şi economic, bazele legislaţiei muncii;
 • să cunoască Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF) şi Codul Fiscal al RM;
 • să cunoască bazele teoretice fundamentale ale disciplinelor de profil în volumul necesar pentru soluţionarea problemelor ce ţin de: evidenţă contabilă, analiză economico – financiară, control, revizie şi audit la entităţile Republicii Moldova, inclusiv cele ale cooperaţiei de consum;
 • să identifice metodele şi procedeele elaborării unei politici de contabilitate;
 • să identifice problemele contabilităţii la entităţile din Republicii Moldova, inclusiv cele ale cooperaţiei de consum;
 • să posede abilităţi de folosire a tehnicilor informaţionale contemporane în scopul transmiterii şi prelucrării informaţiilor economice şi financiare.

La nivel de aplicare:

 • să aplice SNC, SIRF şi Codul Fiscal al RM în organizarea contabilităţii;
 • să elaboreze și implementeze o politică de contabilitate;
 • să ţină contabilitatea unei entităţi;
 • să întocmească rapoartele financiare, inclusiv anexele şi nota explicativă aferentă;
 • să utilizeze metodele şi tehnicile de analiză economico-financiară în activitatea unei entităţi;
 • să utilizeze metodele şi tehnicile de căutare a surselor de capital şi alocarea lor eficientă;
 • să aplice metodele, tehnicile şi instrumentele cunoscute în domeniul fiscalităţii.

La nivel de încadrare şi integrare:

 • să implementeze standardele contabilităţii în activitatea unei entităţi;
 • să comunice şi să acţioneze eficient în echipă la organizarea contabilităţii unei entităţi;
 • să adapteze activitatea sectorului gestionat la condiţiile de schimbare;
 • să ia decizii adecvate, să se socializeze şi adapteze profesional;
 • să fie capabil de a planifica, gestiona şi organiza timpul propriu şi al echipei;
 • să fie capabil de a-şi impune opiniile proprii, să desprindă învăţăminte din experienţa şi activitatea practică.

Specialistul master în economie în domeniul contabilităţii va fi pregătit pentru:

 • activitatea profesională privind ţinerea contabilităţii în cadrul entităţilor din Republica Moldova;
 • efectuarea analizei activităţii economico-financiare a entităţilor respective;
 • efectuarea controlului intern privind activitatea economico-financiară a unei entităţi.

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii de masterat la specializarea ”Contabilitate în comerţ” poate activa în cadrul entităților economiei naționale în următoarele posturi: contabil șef, contabil șef adjunct, revizor, economist, analist financiar, director financiar, inspector fiscal.

Posibilitatea de continuare a studiilor:

absolvenţii cu diploma de master la specializarea ”Contabilitate în comerţ” pot să-şi continue studiile la masteratul de cercetare de profil şi/sau la masterat cu altă specializare în domeniul economic.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle