jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specialitatea 363.1 Business şi administrare

Competenţe

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

- Definirea conceptelor de teorie a businessului; managementul resurselor umane, contabilitatea şi finanţele firmei, drept economic şi antreprenorial;

- Cunoaşterea tehnologiilor informaţionale privid prelucrarea datelor economice;

- Cunoaşterea procesului de management în unităţile economice;

- Cunoaşterea metodelor manageriale şi de negociere cu potenţialii parteneri.

La nivel de aplicare:

- Aplicarea corectă a legilor ce reglementează activitatea economică şi de antreprenoriat în cadrul Republicii Moldova;

- Utilizarea limbii de stat a Republicii Moldova şi limbile moderne, pentru a putea susţine o convorbire-dialog de caracter general, pe specialitate;

- Posedarea unui nivel de cultură generală (aspect exterior, ţinută, cultura vorbirii, comunicarea), a capacităţii de a fi comunicativ, echitabil, atent, reţinut;

- Aplicarea abilităţilor de investigare şi cercetare a mediului intern şi extern al businessului.

La nivel de integrare:

- Luarea deciziilor şi realizarea acţiunilor logice şi strategice organizaţionale;

- Elaborarea corectă după formă şi conţinut a actelor de reglementare a activităţii interne organizaţionale;

- Elaborarea normelor şi normativelor de organizare a unităţilor economice şi a muncii;

- Estimarea corectă a mediului intern şi a celui extern de afaceri.


Oportunităţi de angajare în câmpul muncii, compatibile cu profesia de economist - administrator în toate tipurile de firme şi instituţii din ţară:

  • administrator / economist în departamentele economice ale firmelor – specialist în organizarea şi gestionarea activităţii în cadrul întreprinderilor cu diverse forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), precum şi în cadrul administraţiilor de nivel local şi naţional în calitate de:
  • administrator / economist în toate departamentele economice ale administraţiilor publice;
  • consultant / economist în cadrul ministerelor, departamentelor şi asociaţiilor;
  • consultant pe probleme economice în administraţiile private şi organizaţii ne-guvernamentale;
  • asistent de cercetare în domeniul Business-ului comercial. 

DOSAR INFORMAŢIONAL (Ghid pentru studenţi şi profesori) specialitatea 363.1 Business şi administrare

Descarcă planul de studii pentru specialitatea "Business şi Administrare"

Curriculum la disciplinele programului de studiu 363.1 Business şi administrare

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle