jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  Administrarea financiar –fiscală

Competenţe:

de cunoaștere:

 • să demonstreze cunoaşterea aprofundată a bazei legislative, a teoriilor, conceptelor şi tehnicilor de gestiune și a procesului de administrare în domeniul financiar-fiscal;
 • să identifice si să definească principiile, teoriile si practicile avansate de evaluare şi diagnostic a activității întreprinderii și performanţelor financiare;
 • să înțeleagă și să priceapă principalele probleme specifice domeniului financiar şi fiscal;
 • să cunoască instrumentele politicii bugetar-fiscale, structura sistemului financiar şi să analizeze indicatori macroeconomici bugetari.

de gestionare a resurselor:

 • aplice, să analizeze și să formuleze soluţii de gestiune asituaţiei economico-financiare a structurii antreprenoriale în scopul asigurării eficienţei activităţii întreprinderii;
 • să fundamenteze mecanismele, tehnicile și procedeele de formare și utilizare a capitalului;
 • să evalueze variantele eficiente de investiţii, să interpreteze rezultatele şi să propună criterii de selecţie a variantelor optime de investiţii;
 • să posede abilităţi de gestionare a sistemului fiscal să aplice strategii, programe, proiecte şi instrumente de optimizare a sistemului fiscal.

de gestionare a activităților economico financiare:

 • să fundamenteze politicile și strategiile financiare de gestionare a activităţii economico – financiare în scopul adaptării acestora la diverse situaţii asociate domeniului financiar-fiscal;
 • să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii și să elaboreze planuri de anticipare şi gestiune a situaţiilor de criză la întreprinderile;
 • să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi;
 • să aleagă şi să utilizeze metode de gestiune a sistemului fiscal.

de gestionare a informațiilor:

 • să colecteze și să interpreteze informații relevante în scopul formulării concluziilor cu privire la eficienţa proceselor ce ţin de administrarea financiar-fiscală, a procesului de optimizare a valorii de piaţă a întreprinderii;
 • să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar-fiscal şi instrumentele politicii bugetar – fiscale;
 • să colecteze informaţia veridică privind situaţia economico – financiară a întreprinderii în vederea estimării corecte a valorii acesteia.

de conducere a oamenilor:

 • să demonstreze aptitudini organizatorice, calităţi de lider, capacitatea de a decide, de a antrena și de a controla activitatea în condiţii dificile de muncă și situaţii imprevizibile
 • să posede capacitatea de a formula sarcini și de a înţelege conţinutul sarcinii;
 • să formeze şi să dezvolte colaborarea de lucru în echipă.

de proiectare:

 • să structureze un plan de acţiuni în vederea majorării performanţelor financiare, proiecteze indicatorii bugetari şi fiscali, identifice criteriile de optimizare a lor;
 • să elaboreze strategii de gestionare a performanţelor, să formuleze modalităţile de redresare a activităţii, să contureze tehnologia operaţiunilor financiar-fiscală;
 • să elaboreze proiecte investiţionale, asigure realizarea şi implementarea acestora;
 • să proiecteze procesul efectuării previziunii şi planificării financiar-fiscale.

de cercetare:

 • să elaboreze strategii şi metode de perfecţionare a sistemelor financiar-fiscal, a politicilor financiare şi investiţionale, să evalueze efectele acestora în economie;
 • să propună recomandări argumentate privind repartizarea și plasarea eficientă a resurselor financiare la mivel micri- și macroeconomic;
 • să structureze un plan de acţiuni în vederea majorării performanţelor financiare;
 • să elaboreze lucrării aplicative cu evidenţierea problematicii şi formularea recomandărilor de soluţionare a problemelor din domeniul financiar-fiscal.

etice:

 • să deţină o conduită adecvată la conferinţe, simpozioane, seminare ştiinţifice;
 • să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială;
 • să răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice ce apare în procesul de studiu şi comunicare.
 • să evalueze permanent necesităţile proprii de cunoştinţe suplimentare în domeniul administrării financiare și fiscale.

Specialistul în domeniul administrării financiar-fiscale va fi pregătit pentru:

 • serviciul în cadrul instituţiilor, organizaţiilor, direcţiilor şi departamentelor financiare și fiscale ale organelor administrării publice centrale şi locale;
 • activitatea economico-financiară în cadrul tuturor tipurilor de agenţi economici ce practică activitate de antreprenoriat, din domeniul public sau privat;
 • activitatea în cadrul diferitor instituţii financiare.

Posibilităţi de angajare:

Absolventii programului de masterat la specializareaAdministrarea financiar – fiscală, studii de profesionalizare, dobandesc cunostinte si abilitati pentru a se incadra ca: manager financiar, consultant financiar, analist financiar, consultant fiscal, evaluator de intreprinderi, evaluator de proprietati imobiliare, evaluator de active financiare, gestionar de portofoliu.

Posibilitatea de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master la specializareaAdministrarea financiar – fiscală pot să-şi continue studiile la masterat de cercetare de profil şi/sau la masterat cu altă specializare în domeniul economic.  
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle