jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specialitatea 0721.1 Tehnologia şi managementul alimenta­ţiei publice

Competenţe

La nivel de cunoaştere şi înţelegere

- Definirea cunoştinţelor teoretice din domeniul alimentaţiei publice

- Definirea cunoştinţelor teoretice din domeniul organizării şi managementului producerii şi deservirii în domeniul de alimentaţie

- Aplicarea metodelor şi formelor de deservire în funcţie de tipul întreprinderii şi a contingentului de consumatori

- Elaborarea bucatelor de firmă şi a tehnologiilor noi de producere

La nivel de aplicare

- Organizarea ştiinţifică a producerii, elaborarea meniului şi programei de lucru

- Formarea deprinderilor de lucru cu utilajul mecanic, nemecanic, termic, frigorific de distribuţie a producţiei finite

- Analiza şi diagnosticarea activităţii întreprinderilor în industria alimentaţiei publice

- Formarea deprinderilor de analiza şi estimare a calităţii organoleptice şi fizico-chimice a bucatelor

 La nivel de integrare

- Elaborarea bisiness-planurilor, bugetelor generale şi particulate ale întreprinderii

- Utilizarea metodelor inovaţionale în organizarea eficientă a unităţilor de alimentaţie publică

- Cercetarea permanentă a pieţei ramurii şi aplicarea marketingului în domeniul aliemntaţiei publice

Titularul poate activa profesional în calitate de: director la o unitate de alimentaţie publică, manager-organizator la întreprinderi de alimentaţie publică, şef de producere, inginer-tehnolog, bucătar.

DOSAR INFORMAŢIONAL (Ghid pentru studenţi şi profesori) specialitatea 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Descarcă planul de studii pentru specialitatea "Tehnologia şi managementul alimenta­ţiei publice"

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle