jtemplate.ru - free extensions for joomla

   Specializarea Cercetări şi aplicaţii de marketing

Domeniul de formare profesională la specializarea Cercetări şi aplicaţii de marketing are drept scop să formeze personalităţi integre, creative şi competente profesional, pentru a corespunde cerinţelor actuale şi de perspectivă, iar absolvenţii acestui profil să posede un set de abilităţi şi competenţe profesionale, prin care să fie competitivi pe piaţa muncii, să formeze şi dezvolte noi competenţe pentru a se autorealiza şi a avansa în cariera personală şi în afaceri

I. Competenţe de cunoaştere:

 1. Să cunoască metodologia cercetărilor economice, sociologice, a pieţei, a cererii şi ofertei, a comportamentului consumatorului, etc.
 2. Să ştie trendul de dezvoltare a business-ului modern pe plan naţional şi internaţional.
 3. Să cunoască schimbările în organizarea procesul de cercetare a problemelor tipice şi specifice.
 4. Să ştie modele de consolidare a cunoştinţelor în domeniul marketingului şi a operaţiunilor lanţului logistic.
 5. Să cunoască metode şi tehnici de cercetare în marketing.
 6. Să cunoască sistemele informatice care pot fi aplicate în realizarea activităţilor logistice.
 7. Să ştie cadrul legislativ care reglementează activitatea de marketing şi logistică.

II. Competenţe de proiectare:

 1. Să proiecteze şi să planifice programe de marketing (de cercetare, de producţie, de aprovizionare, de distribuţie, de promovare).
 2. Să coordoneze realizarea programelor de marketing.
 3. Să ajusteze implementarea proiectelor la schimbările mediului de afaceri.
 4. Să evalueze eficienţa proiectelor programelor de marketing.

III. Competenţe de cercetare:

 1. Să identifice problemele de marketing şi logistice din întreprinderi.
 2. Să releve particularităţile/dificultăţile organizării cercetărilor de marketing în condiţii speciale.
 3. Să organizeze cercetări de marketing pentru a fundamenta programele de marketing şi luarea deciziilor de către top-manageri.
 4. Să realizeze cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul economic.
 5. Să elaboreze rapoarte privind cercetarea de marketing şi activităţilor logistice.
 6. Să evalueze eficienţa activităţii de marketing şi a activităţilor logistice.

IV. Competenţe de organizare şi gestionare:

 1. Iniţierea afacerilor şi de organizare a activităţii de marketing şi de logistică la întreprindere.
 2. Să ajusteze activitatea la cerinţele clienţilor.
 3. Să adopte decizii optime şi să asigure desfăşurarea activităţi în conformitate cu legile şi normele stabilite.
 4. Să analizeze mediul şi să fundamenteze strategiile de marketing şi logistică.
 5. Să conducă şedinţele, să formeze echipe, să stabilească relaţii şi să dezvolte colaborarea internaţională.
 6. Să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale.
 7. Să organizeze un sistem informaţional de marketing dinamic şi eficient.

V. Competenţe de comunicare:

 1. Să fie negociatori iscusiţi.
 2. Să stabilească relaţii cu furnizorii, clienţii, publicul organizaţiei, inclusiv cu parteneri şi clienţi internaţionali.
 3. Să aplice principiile comunicării nonverbale şi măiestrie oratorică.

VI. Competenţe etice:

 1. Să identifice posibilităţile de conlucrare cu specialiştii din alte departamente, domenii, profesii.
 2. Să demonstreze corectitudine faţă de clienţi, parteneri, publicul organizaţiei.
 3. Să manifeste toleranţă faţă de reprezentanţii altor etnii, culturi, religii, rase, etc.

Absolvenţii pot ocupa posturi de:

 • manager, şef al serviciului de marketing şi vânzare în cadrul întreprinderii de producere;
 • şef al serviciului de marketing şi secţiei de cercetare a pieţei în cadrul complexului comercial, a agenţiei de publicitate, a întreprinderii de aprovizionare tehnico-materială, a agenţiei bursiere;
 • profesor în învăţământul universitar, cercetător în cadrul firmelor de consulting, a institutelor de cercetare a pieţei, etc.

Posibilităţi de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master cu specializarea „Cercetări şi aplicaţii de marketing” pot să-şi continue studiile la doctorat de profil şi / sau la masterat cu altă specializare în domeniul ştiinţelor economice.