jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Drept public

Competenţe generale:

 • de identificare de termeni, procese, fenomene juridice;
 • de observare a unor fenomene juridice;
 • de descriere a unor stări, sisteme, procese, fenomene juridice;
 • de comparare a unor date, fapte, rezultate, concluzii, stabilirea unor relaţii, rapoarte;
 • de anticipare a unor rezultate investigate;
 • de investigare, descoperire, experimentare a fenomenului juridic;
 • de generare de idei, argumentarea, demonstrarea opiniilor;
 • de evaluarea a unor rezultate, interpretarea unor rezultate;
 • de a elabora strategii;
 • de generalizare şi particularizare;
 • de integrare a unor domenii;
 • de verificare şi optimizare a unor rezultate din domeniul jurisprudenţei.

Competenţe speciale:

 • de a folosi deprinderi specifice;
 • de adaptabilitate la mediul de muncă specific;
 • de a comunica eficient;
 • de a fi creativ.
La nivel de înţelegere:
 • definirea unor concepte, categorii fundamentale în domeniul jurisprudenţei;
 • cunoaşterea fundamentelor teoretice şi practice ale domeniului de drept public;
 • identificarea şi interpretarea problemelor din practica judiciară;
 • recunoaşterea problemelor şi tendinţelor de dezvoltare a dreptului public;
 • determinarea valenţelor şi perspectivelor pe care le prezintă dreptul public.

La nivel de aplicare:

 • implimentarea cunoştinţelor, rezultatelor investigaţionale în practică;
 • analiza şi generalizarea nivelului cadrului normativ naţional în domeniul public;
 • aplicarea oportună şi adecvată a normelor de drept public în procesul de reglementare a unor raporturi juridice cu conţinut complex şi contradictoriu;
 • stabilirea relaţiilor/conexiunilor interdisciplinare şi transdisciplinare;
 • utilizarea soluţiilor oferite de dreptul comparat;
 • aplicarea conştiinţei şi culturii juridice formate.

La nivel de integrare:

 • aprecierea diversităţii practicii judiciare din domeniul dreptului public;
 • manifestarea creativităţii în activitatea profesională;
 • luarea de decizii coerente în cadrul activităţii profesionale.

La nivel de cercetare-proiectare:

 • proiectarea şi realizarea cercetărilor aplicative în domeniul dreptului public;
 • elaborarea propunerilor de lege ferenda, direcţii de dezvoltare a cadrului normativ din domeniului dreptului public;
 • elaborarea personală a proiectelor de acte normative;
 • realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public;
 • prognozarea tendinţelor / direcţiilor de evoluţie a dreptului public în Republica Moldova;
 • selectarea celor mai optimale, a experienţei sistemelor juridice străine pentru sistemul de drept public.

Specialistul cu studii superioare de master în Drept public va fi pregătit pentru:

 • activitatea profesională în cadrul organelor de drept, instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, practicarea activităţii individuale licenţiate în calitate de: notar, avocat, executor judecătoresc;
 • activitatea de cercetare ştiinţifică şi continuare a studiilor la doctorat.

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii superioare de masterat la specializarea Drept public poate activa în cadrul:

 • instituţiilor de drept (instanţe judecătoreşti, organele procuraturii, ministerul afacerilor interne, instituţii penitenciare etc.);
 • autorităţilor publice organelor centrale şi locale ;
 • bariurilor de avocaţi, notari, executori judecătoreşti.

Specialistul, având titlul de magistru în Dreptul public, poate activa în calitate de jurist, jurist-consultant, colaborator al organelor de drept, specialist în organele de control financiar, inspectoratele fiscale, notar, avocat, executor judiciar, funcţionar în organele de administrare publică centrală şi locală. 

Posibilitatea de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master la specializarea Drept public pot să-şi continue studiile la ciclul III (doctorat) la specialităţile ştiinţifice
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle