jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală 


Programul de studii la specializarea Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală oferă aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi consolidarea deprinderilor practice ale specialiştilor în domeniul Merceologiei şi expertizei mărfurilor în activitatea vamală care este condiţionată de creşterea intensivă a volumelor şi operaţiunilor de import-export a mărfurilor, diversificarea masivă a sortimentului, de necesitatea intensificării şi extinderii controlului vamal al calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum la traversarea hotarului ţării şi de perfecţionarea sistematică a legislaţiei în domeniul vămuirii şi controlului vamal al mărfurilor, etc.

Specialistul este pregătit şi pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în domeniu vămuirii, merceologiei, expertizei şi comerţului cu mărfuri de consum.

Programul de studii la specializarea Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală asigură formarea următoarelor competenţe profesionale:

- cunoştinţe teoretice şi practice specializate aprofundate în domeniul merceologiei şi expertizei mărfurilor în activitatea vamală;

- cunoaşterea codului vamal, actelor normative naţionale, internaţionale şi regulilor  trecerii mărfurilor de import-export peste hotarele Republicii Moldova, tehnicilor organizării şi gestionării activităţilor de vămuire şi expertizare  a mărfurilor de import-export;

- organizarea activităţii instituţiilor şi serviciilor vamale, utilizarea nomenclatorului marfar al activităţii economice interne şi externe;

- organizarea şi efectuarea expertizei calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum în activitatea vamală, depozitării-păstrării lor conform regimurilor şi regulilor în condiţiile vămii;

Specialistul cu studii superioare de master la specializarea Merceologie şi expertiza  mărfurilor în activitatea vamală  (masterat de profesionalizare) va fi pregătit pentru a activa în cadrul organelor executive ale administraţiei publice; în birourile serviciilor vamale şi ale Camerei de comerţ-industrie, întreprinderile şi organizaţiile care efectuează expertiza mărfurilor; în întreprinderile de producere, aprovizionare şi achiziţie; în organele de standardizare, metrologie, certificare şi control a calităţii mărfurilor.

Locurile de muncă ce pot fi ocupate sunt:

            - conducători şi funcţionari superiori ai administraţiei publice;

            - conducător al întreprinderii de comerţ, director comercial, merceolog, expert;

            - vameş de frontieră,  expert-inspector vamal de mărfuri;

            - expert-specialist în standardizarea mărfurilor;

            - şef depozit de mărfuri, departamente (secţii) de mărfuri;

            - specialist-inspector al calităţii mărfurilor alimentare şi nealimentare;

            - specialist în laboratorul/secţia controlului calităţii mărfurilor.