jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea: Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală 


Specialistul în  Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală trebuie să cunoască şi să înţeleagă:

 • ştiinţele avansate teoretice şi practice din domeniul merceologiei şi activităţii vamale;

 • Codul vamal, actele normative şi regulile trecerii mărfurilor de import-export peste hotarele R. Moldova;

 • realizările noi generate de evoluţia tehnicii şi ştiinţei în domeniul specializării;

 • legile naţionale şi europene, actele sublegislative, documentele normative în domeniile producerii, marcării, ambalării, transportării, depozitării, păstrării, vămuirii, calităţii şi ecologiei mărfurilor, protecţiei drepturilor şi sănătăţii consumatorului de mărfuri şi servicii comerciale;

 • factorii şi legităţile formării şi menţinerii calităţii şi sortimentului mărfurilor la toate etapele ciclului vital; procesele modificării calităţii mărfurilor în sfera circulaţiei;

 • metodologia identificării autenticităţii şi falsificării, determinării şi analizei nivelului calităţii mărfurilor;

 • calimetria şi metrologia mărfurilor de consum;

 • tipurile de expertiză, regulile şi metodologia expertizei merceologice şi complexe a mărfurilor;

 • managmentul activităţii vamale;

 • regimurile şi regulile depozitării-păstrării mărfurilor în condiţiile vamei;

 • scopurile, sarcinile, obiectele, subiectele, mijloacele, sistemele, metodele şi baza juridică a standardizării, metrologiei, certificării şi managementului calităţii mărfurilor;

 • nomenclatorul marfar al activităţii economice interne şi externe;

 • principiile şi metodele formării preţurilor la mărfuri în producere şi comerţ.

 • metodele controlului calităţii şi ingrijirii mărfurilor în timpul păstrării, transportării şi comercializării;

 • principiile informatizării, sistemele şi tehnologiile informaţionale în domeniu, metodele colectării şi păstrării informaţiei;

să posede aptitudini şi să poată:

 • efectua vămuirea mărfurilor;

 • determina indicii, efectua aprecierea şi expertiza cantităţii şi calităţii mărfurilor;

 • identifica şi stabili autenticitatea şi falsificarea mărfurilor la toate etapele logisticii lor;

 • efectua recepţia mărfurilor conform cantităţii şi calităţii;

 • întocmi reclamaţii privind neconformităţile calităţii şi sortimentului mărfurilor;

 • organiza şi omologa trecerea mărfurilor de import-export peste hotarele ţării;

 • elabora planuri strategice şi tactice de activitate în domeniu; 

 • organiza, efectua şi gestiona activităţi de achiziţie, aprovizionare, de păstrare-depozitare, expertiză şi comercializare a mărfurilor;

 • organiza, omologa şi efectua depozitarea-păstrarea mărfurilor în diferite regimuri vamale conform cerinţelor actelor normativ-tehnice;

 • demonstra abilităţi de leadership şi inovaţie în contexte de muncă şi studiu;

 • rezolva probleme prin integrarea surselor de informaţie complexe în contexte noi;

 • optimiza regimurile şi metodele păstrării, preveni defectele şi pierderile diferitor grupe de mărfuri;

 • organiza activitatea de producere şi munca efectivă a colectivului în baza metodelor contemporane de management;

 • aplica metodele economico-matematice la prelucrarea informaţiei cu utilizarea computerului şi aplica tehnica electronică în activitatea profesională;

 • omologa documente în scopul certificării mărfurilor, fixării rezultatelor aprecierii calităţii şi expertizei lor complexe.

să posede competenţe de încadrare şi integrare în:

 • procesul de vămuire a mărfurilor, identificare a legalităţii trecerii mărfurilor peste hotarele ţării;

 • organizarea şi desfăşurarea expertizei mărfurilor la intrare şi ieşire din ţară;

 • aprecierea calităţii şi expertiza complexă a mărfurilor de consum;

 • identificarea autenticităţii şi falsificării mărfurilor la toate etapele logisticii lor;

 • elaborarea actelor metodologice şi normative privind desfăşurarea procesului de vămuire şi expertiză a mărfurilor;

 • estimarea riscurilor păstrării, transportării şi comercializării mărfurilor în cadrul infrastructurii vamei;

 • omologarea vamală a mărfurilor trecute peste hotarele ţării;

 • determinarea priorităţilor şi desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul merceologiei şi expertizei mărfurilor în activitatea vamală;

 • comunicare şi activitate eficientă în echipă la realizarea sarcinilor în diferite situaţii.

Specialistul cu studii superioare de masterat în specializarea dată poate activa în cadrul următoarelor unităţi:

 • în organele executive ale administraţiei publice centrale şi locale;

 • în birourile serviciilor vamale şi ale Camerei de comerţ-industrie, întreprinderile şi organizaţiile de comerţ şi expertiză a mărfurilor de stat, ale cooperaţiei de consum şi private;

 • în întreprinderile de producere, aprovizionare şi achiziţie de stat, ale cooperaţiei de consum şi private;

 • în organele de standardizare, metrologie, certificare şi control a calităţii mărfurilor de stat, ale cooperaţiei de consum şi obşteşti.

Acest specialist va fi pregătit şi pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în domeniu.

Posibilităţile de continuare a studiilor:

Absolvenţii cu diplomă de masterat cu specializarea Merceologia şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală (de profesionalizare) pot să-şi continue studiile la masteratul de cercetare de profil şi/sau la masteratul cu altă specializare în domeniul ştiinţelor economice.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle