jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum


Specialistul în Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum trebuie să cunoască şi să înţeleagă

 • ştiinţele avansate teoretice şi practice din domeniul merceologiei şi comerţului;
 • realizările noi generate de evoluţia tehnicii şi ştiinţei în domeniul specializării;
 • factorii şi legităţile formării şi menţinerii calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum la toate etapele ciclului vital; procesele modificării calităţii mărfurilor de consum în sfera circulaţiei;
 • metodologia determinării şi analizei nivelului calităţii, analizei şi estimării sortimentului mărfurilor;
 • calimetria şi metrologia mărfurilor de consum;
 • tipurile de expertiză, regulile şi metodologia expertizei merceologice şi complexe a mărfurilor de consum;
 • tehnologiile avansate de producere şi influenţa operaţiunilor tehnologice asupra calităţii mărfurilor de consum;
 • managmentul activităţii comerciale;
 • legităţile şi tehnicile organizării şi gestionării activităţilor de achiziţionare, păstrare, procesare şi comercializare a mărfurilor de consum;
 • problemele merceologiei şi comerţului cu mărfuri de consum;
 • regulile şi modalităţile negocierilor, convingerii, prezentării eficiente;
 • legile naţionale şi europene, actele sublegislative, documentele normative în domeniile producerii, marcării, ambalării, transportării, depozitării, păstrării, calităţii şi ecologiei mărfurilor de consum, protecţiei drepturilor şi sănătăţii consumatorului de mărfuri şi servicii comerciale, precum şi în domeniul asigurării tehnico-materiale a întreprinderii comerciale;
 • scopurile, sarcinile, obiectele, subiectele, mijloacele, sistemele, metodele, baza juridică a standardizării, metrologiei, certificării şi managementului calităţii mărfurilor;
 • conţinutul, funcţiile, metodele, ordinea elaborării şi funcţionării sistemelor complexe de management al calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum;
 • metodologia, indicii şi ordinea analizei economico-financiare a activităţii comerciale, de achiziţionare, depozitare şi păstrare a mărfurilor de consum;
 • concepţiile, politicile şi metodele moderne de comercializare a mărfurilor de consum;
 • principiile şi metodele formării preţurilor în producere şi comerţ;
 • metodele controlului calităţii mărfurilor de consum în timpul păstrării, transportării şi comercializării;
 • legislaţia şi protecţia muncii în R.M., regulile tehnicii securităţii muncii;
 • regulile activităţii întreprinderii de comerţ şi deservirii comerciale a cumpărătorilor;
 • principiile informatizării, sistemele şi tehnologiile informaţionale în domeniu, metodele colectării şi păstrării informaţiei;
 • să posede aptitudini şi să poată:
 • determina indicii, efectua aprecierea şi expertiza calităţii mărfurilor de consum;
 • identifica şi stabili autenticitatea şi falsificarea mărfurilor la toate etapele logisticii lor;
 • calcula necesitatea de mărfuri de consum a întreprinderii comerciale;
 • studia şi analiza sortimentul de producere şi comercial al mărfurilor;
 • întocmi şi încheia contracte de procurare-realizare a mărfurilor de consum, efectua recepţia mărfurilor de consum conform cantităţii şi calităţii;
 • controla calitatea mărfurilor de consum în timpul păstrării, transportării şi comercializării;
 • întocmi reclamaţii privind neconformităţile calităţii, sortimentului mărfurilor; 
 • studia şi analiza piaţa mărfurilor de consum, cererea consumatorilor; stimula realizarea mărfurilor de consum;
 • elabora planuri strategice şi tactice de activitate în domeniu;
 • organiza, efectua şi gestiona activităţi comerciale de achiziţie, aprovizionare, de depozitare-păstrare, expertiză a mărfurilor de consum;
 • elabora bussines-planuri, bugete generale şi particulare ale întreprinderii/organizaţiei;
 • demonstra abilităţi de leadership şi inovaţie în contexte de muncă şi studiu;
 • rezolva probleme prin integrarea surselor de informaţie complexe în contexte noi;
 • optimiza regimurile şi metodele păstrării, preveni defectele şi pierderile diferitor grupe de mărfuri;
 • organiza asigurarea metrologică a procesului de comercializare şi expertiză a mărfurilor;
 • efectua analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii de comerţ;
 • organiza activitatea de producere şi munca efectivă a colectivului de muncă în baza metodelor contemporane de management;
 • aplica metodele economico-matematice la prelucrarea informaţiei cu utilizarea computerului şi aplica tehnica electronică în activitatea profesională;
 • crea şi administra sisteme de management al calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum; elabora documente normative;
 • integra cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare;
 • omologa documente în scopul certificării mărfurilor, fixării rezultatelor aprecierii calităţii şi expertizei lor complexe;
 • conceperea şi elaborarea strategiilor şi politicilor comerciale;
 • estimarea riscurilor păstrării, transportării şi comercializării mărfurilor în diferite condiţii, elaborarea metodelor de minimalizarea a acestora;
 • să posede competenţe de încadrare şi integrare în:
 • conceperea şi elaborarea strategiilor şi politicilor comerciale;
 • aprecierea calităţii şi expertiza complexă a mărfurilor de consum;
 • identificarea autenticităţii şi falsificării mărfurilor la toate etapele logisticii lor;
 • efectuarea analizei şi aprecierii gradului de optimalitate a sortimentului mărfurilor de consum în unităţile de comerţ;
 • estimarea riscurilor păstrării, transportării şi comercializării mărfurilor în diferite condiţii, elaborarea metodelor de minimalizare a acestora;
 • negocierea şi realizarea contractelor de procurare-realizare a mărfurilor de consum;
 • studierea cererii consumatorilor şi organizarea satisfacerii necesităţilor lor în mărfuri de consum;
 • elaborarea şi realizarea bussines-planurilor;
 • elaborarea actelor metodologice şi normative privind desfăşurarea procesului de comercializare şi expertiză a mărfurilor;
 • autoevaluarea eficienţei activităţii comerciale;
 • elaborarea şi realizarea sistemelor complexe de management al calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum;
 • determinarea priorităţilor şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domeniul merceologiei şi comerţului;
 • aplicarea tehnicii electronice în activitatea profesională.

Specialistul cu studii de masterat obţinute conform acestui plan de învăţămînt va fi capabil de sine stătător să-şi renoveze şi să-şi îmbogăţească în continuu cunoştinţele, să-şi formeze deprinderi de autoinstruire, inclusiv în domenii înrudite noi, să posede calităţi civice şi etice superioare, comportament de cultură înaltă şi responsabilitate în activitatea profesională.

Specialistul cu studii superioare de masterat în specializarea dată poate activa în cadrul următoarelor unităţi:

 • în organele executive ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • în întreprinderile şi organizaţiile de comerţ şi expertiză a mărfurilor de stat, ale cooperaţiei de consum şi private, birourile Camerei de comerţ-industrie şi ale serviciilor vamale;
 • în întreprinderile de producere, aprovizionare şi achiziţie, de depozitare-păstrare de stat, ale cooperaţiei de consum şi private;
 • în organele de standardizare, metrologie, certificare şi control a calităţii mărfurilor de stat, ale cooperaţiei de consum şi obşteşti;
 • Acest specialist va fi pregătit şi pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în domeniu.

 

Posibilităţile de continuare a studiilor:

Absolvenţii cu diplomă de masterat cu specializarea Merceologia, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum(de profesionalizare) pot să-şi continue studiile la masteratul de cercetare de profil şi/sau la masteratul cu altă specializare în domeniul ştiinţelor economice.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle