jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum

Programul de studii la specializarea Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum  urmăreşte scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice şi consolidării deprinderilor practice ale specialiştilor cu studii superioare de licenţă în acest domeniu. Necesitatea aprofundării cunoştinţelor este condiţionată de diversificarea masivă a sortimentului de mărfuri de consum, de sporirea cerinţelor consumatorilor şi înăsprirea reglementărilor faţă de calitatea şi sortimentul mărfurilor de consum, de diversificarea formelor, metodelor şi procedeelor de comercializare a mărfurilor de consum, de perfecţionarea sistematică a legislaţiei în domeniul comerţului, protecţiei mediului etc.

Programul de studii la specializarea Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum  asigură formarea următoarelor competenţe profesionale:

 - cunoaşterea actelor normative naţionale, internaţionale şi regulilor de expertizare şi comercializare a mărfurilor de consum, tehnicilor organizării şi gestionării activităţilor de expertizare şi comercializare  a mărfurilor de consum;

- organizarea activităţii instituţiilor şi serviciilor de expertizare şi întreprinderilor/organizaţiilor de comercializare a mărfurilor;

 - cunoaşterea teoriei şi practicii managementului calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum, utilizarea nomenclatorului marfar al activităţii economice interne şi externe, metodologiei identificării autenticităţii şi falsificării mărfurilor;

 - organizarea şi efectuarea expertizei calităţii şi sortimentului mărfurilor de consum, depozitării-păstrării lor conform regimurilor şi regulilor prescrise;

Specialistul cu studii superioare de master la specializarea Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum va fi pregătit pentru realizarea activităţii de achiziţionare, depozitare-păstrare, procesare şi comercializare a mărfurilor de consum, de expertizare merceologică, de elaborare a standardelor şi reglementărilor tehnice, de control, de studiere şi analiză a sortimentului mărfurilor, identificarea autenticităţii şi falsificării mărfurilor de consum;

 Locurile de muncă ce pot fi ocupate sunt:

 - conducători şi funcţionari superiori ai administraţiei publice şi organizaţiilor obşteşti;

- conducător a întreprinderii de comerţ, de achiziţii; director comercial;

 - merceolog, şef departamente (secţii) de mărfuri, şef depozit de mărfuri;

 - expert mărfuri alimentare şi nealimentare, expert-specialist în standardizarea mărfurilor, expert-inspector vamal;

 - specialist-inspector, şef-specialist în laboratorul/secţia de control al calităţii mărfurilor alimentare şi nealimentare;

- asistent în instituţiile de învăţământ superior, profesor în învăţământul profesional tehnic;

- antreprenor independent.