jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Marketing strategic şi internaţional

Programul de formare profesională la ciclul II, masterat, specializarea „Marketing strategic şi internaţional” are menirea de a pregăti specialişti calificaţi, capabili să realizeze activitatea de marketing în cadrul companiilor şi firmelor din diferite domenii ale economiei naţionale, să contribuie la sporirea vânzărilor pe piaţa naţională şi internaţională.

Absolventul ciclului II, masterat, specializarea Marketing şi vânzări  este capabil să gândească strategic şi creativ, să cerceteze piaţa şi comportamentul consumatorilor, având următoarele competenţe profesionale:

-   iniţierea cercetării, selectării şi aplicării metodelor de investigaţie a pieţei naţionale şi internaţionale;

- organizarea procesului de cercetare a ofertei, cererii, a comportamentului de cumpărare a consumatorilor;

-   organizarea procesului de vânzare, promovare şi stimulare a vânzărilor, de adaptare la specificul cererii clienţilor pe piaţa naţională şi internaţională;

-  realizarea studiilor portofoliului de produse, a strategiilor de preţ şi a canalelor de distribuţie pe piaţa naţională şi internaţională;

- gestionarea activităţii de marketing în conformitate cu legislaţia în vigoare la nivel naţional şi internaţională;

- proiectarea şi elaborarea planului activităţii de marketing şi a strategiilor de dezvoltare a întreprinderii pe plan naţional şi internaţional.

Absolventul programului de master are oportunităţi de angajare în câmpul muncii în cadrul departamentului de marketing, vânzări, aprovizionare, distribuţie a companiilor şi firmelor care desfăşoară afaceri pe piaţa naţională şi internaţională, precum şi în instituţiile de cercetare a pieţei şi poate fi angajat în calitate de:

- manager-marketer, şef al departamentului de marketing, vânzări, aprovizionare, achiziţii, logistică;

- şef al unităţii comerciale, şef al departamentului marketing şi vânzări al întreprinderii, şef de secţie (linie de produse) în cadrul întreprinderii comerciale, şef al secţiei de relaţii publice (PR);

- manager-marketer în unităţile de distribuţie şi logistică, logist-economist;

- manager-marketer în întreprinderile de prestare a serviciilor;

- manager-marketer în instituţiile de cercetare, operator de interviu, analist-economic;

- antreprenor independent;

- cadru didactic în instituţiile de învăţământ superior (asistent) şi secundar de specialitate.