jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Marketing strategic internaţional

Acest domeniu de formare profesională are drept scop formarea personalităţii integre, creative şi competente profesional, pentru a corespunde cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale.

I. Competenţe de cunoaştere:

 1. Să cunoască strategii de marketing în cadrul politicii de produs a întreprinderii.
 2. Să ştie strategii de marketing în cadrul politicii de preţ.
 3. Să cunoască strategii de marketing în cadrul politicii de plasament (distribuţie) a produselor pe piaţă.
 4. Să ştie strategii de marketing în cadrul politicii de promovare.
 5. Să cunoască strategii de marketing în marketingul internaţional.
 6. Să cunoască strategii de marketing în procesul de cercetare a pieţei.

II. Competenţe de proiectare:

 1. Să proiecteze şi să elaboreze planuri strategice de marketing (de cercetare, de producţie, de aprovizionare, de distribuţie, promoţionale).
 2. Să ajusteze implementarea proiectelor planului strategic la schimbările mediului de afaceri.
 3. Să evalueze eficienţa proiectelor planului strategic de marketing.

III. Competenţe de cercetare:

 1. Să identifice problemele de marketing şi logistice din cadrul întreprinderii.
 2. Să evidenţieze particularităţile organizării cercetărilor de marketing în aspectul marketingului strategic.
 3. Să organizeze cercetări de marketing pentru a fundamenta programele de marketing şi luarea deciziilor strategice la nivel de întreprindere.
 4. Să elaboreze rapoarte privind cercetarea de marketing şi să evalueze eficienţa activităţii de marketing în aspect strategic.

IV. Competenţe de organizare şi gestionare:

 1. Să organizeze activităţile de marketing şi activitatea logistică din întreprindere.
 2. Să ajusteze activitatea la cerinţele clienţilor şi strategiile de dezvoltare.
 3. Să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele stabilite.
 4. Să analizeze mediul de marketing şi să fundamenteze strategiile de marketing şi logistice din întreprindere.
 5. Să formeze echipe şi să dezvolte colaborarea internaţională.
 6. Să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale în conformitate cu planul strategic al întreprinderii.

V. Competenţe de comunicare:

 1. Să comunice şi să negocieze eficient.
 2. Să stabilească relaţii cu furnizorii, clienţii, inclusiv cu partenerii şi clienţii externi/internaţionali.
 3. Să aplice principiile comunicării nonverbale şi de orator.

VI. Competenţe etice:

 1. Să identifice posibilităţile de conlucrare cu specialiştii din alte departamente, domenii, profesiuni.
 2. Să demonstreze corectitudine faţă de clienţi, parteneri, publicul organizaţiei, etc.
 3. Să manifeste toleranţă faţă de reprezentanţii altor etnii, culturi, religii, rase, etc.

Absolvenţii pot ocupa diverse posturi:

 • manager în serviciul de marketing şi vânzări internaţionale;
 • şef serviciu de marketing în diverse domenii de activitate (producere, prestări servicii, agenţie de publicitate, transport, etc.);
 • şef serviciu de marketing complex comercial, agenţie bursieră;
 • şef secţie firmă de comerţ angro şi cu amănuntul.

Posibilităţi de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master cu specializarea „Marketing strategic şi internaţional” pot să-şi continue studiile la masterat de cercetare de profil şi / sau la masterat cu altă specializare în domeniul ştiinţelor economice.

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle