jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Administrarea businessului


Studiile la nivelul ciclului II (masterat) în domeniul Administrarea businessuluiau scopul de a pregăti specialişti pentru activităţi în management, administrarea afacerilor, precum şi conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor. 

Competenţe:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

 • să selecteze diverse caracteristici reprezentative şi funcţionale ale mediului economic şi managerial al întreprinderii;
 • să utilizeze adecvat bazele teoretice şi legităţile dezvoltării economice;
 • să identifice mecanismele şi principiile de funcţionare a întreprinderilor;
 • să dispună de o imagine clară şi sistemică despre procesele ample şi contradictorii de dezvoltare a economiei mondiale;
 • să explice evoluţia şi dinamica principalilor indicatori a activităţii economice a întreprinderii;
 • să definească conceptele, procesele, legăturile care stau la baza activităţii economice a întreprinderii;
 • să prezinte procesele şi fenomenele economice, politice şi sociale la nivelul economiei naţionale prin prisma problematicii actuale de dezvoltare a întreprinderii;
 • să aplice metodici, tehnici şi modele de elaborare a conceptelor, legate de planificarea şi prognozarea evoluţiei economice a întreprinderii.

La nivel de aplicare:

 • să selecteze şi să prelucreze informaţia reprezentativă în domeniul activităţii economice a întreprinderii în condiţii incertitudine şi insuficienţă informaţională;
 • să utilizeze modul de gândire economică la evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în dezvoltarea economică a întreprinderii;
 • să depisteze problemele cheie în activitatea economică a întreprinderii;
 • să selecteze strategii de activitate economică a întreprinderii în mediul concurenţial;
 • să utilizeze diferite metode de evaluare a activităţii economice a întreprinderii;
 • să adopte decizii în condiţii de incertitudine sau situaţii de risc la nivel managerial care ar duce la minimalizarea costurilor în activitatea economică a întreprinderii;
 • să aprecieze priorităţile întreprinderilor autohtone în circuitul economic internaţional pentru majorarea competitivităţii acestora;
 • să utilizeze profesionist cadrul conceptual şi metodologic modern a activităţii economice a întreprinderii în condiţii de informare incompletă;
 • să emită soluţii în situaţii incerte şi să aibă capacitatea de a propune inovaţii în condiţii de riscuri economice.

La nivel de încadrare şi integrare:

 • să comunice şi să acţioneze eficient în echipă la gestionarea distorsiunilor economice şi în situaţii de forţă majoră;
 • să adapteze activitatea sectorului gestionat la condiţiile de schimbare;
 • să ia decizii adecvate, să se socializeze şi adapteze profesional;
 • să fie capabil de a planifica, gestiona şi organiza timpul propriu;
 • să comunice şi să-şi apere opiniile proprii, să desprindă învăţăminte din experienţa şi activitatea practică.

La nivel de proiectare/ cercetare:

 • să organizeze procesul de cercetare în domeniul business şi administrare;
 • să elaboreze o lucrare aplicativă ce se referă la soluţionarea unei probleme din domeniul administrării afacerilor;
 • să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor.

Specialistul în domeniul Administrarea businessului (masterat de profesionalizare) va fi pregătit pentru activitatea cu funcţii manageriale:

 • în secţiile economice și comerciale ale întreprinderilor;
 • în ministerele şi departamentele care reglementează activitatea în diverse ramuri ale economiei;
 • în Camera de Comerţ şi Industrie şi filialele ei, zonele economice libere etc.

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii de masterat cu specializarea Administrarea businessuluipoate activa în cadrul următoarelor unităţi:

 • instituţii, organizaţii şi întreprinderi cu funcţii manageriale;
 • instituţii specializate din cadrul diferitor ramuri ale economiei;
 • în ministerele şi departamentele care reglementează activitatea în diverse ramuri ale economiei,
 • în Camera de Comerţ şi Industrie şi filialele ei, zonele economice libere;
 • întreprinderi mici și mijlocii în diverse ramuri ale economiei;
 • instituţii de pregătire și perfecționare a personalului etc.

Posibilitatea de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diplomă de master cu specializarea Administrarea businessului(masterat de profesionalizare) pot să-şi continue studiile la masteratul de cercetare de profil și/sau la masterat cu altă specializare în domeniul științelor economice.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle