jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Management comercial

Studiile la nivelul ciclului II (masterat) în domeniul Management comercial au scopul de a pregăti specialişti pentru activităţi în managementul comercial, administrarea afacerilor în sfera comerţului, precum şi conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor comerciale. 

Competenţe:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

 • să selecteze diverse caracteristici reprezentative şi funcţionale ale mediului economic şi managerial al întreprinderii în sfera activităţii ei comerciale;
 • să utilizeze adecvat bazele teoretice şi legităţile dezvoltării economice;
 • să identifice mecanismele şi principiile de funcţionare a întreprinderilor comerciale;
 • să dispună de o imagine clară şi sistemică despre procesele ample şi contradictorii de dezvoltare în domeniul activităţii comerciale;
 • să explice evoluţia şi dinamica principalilor indicatori a activităţii economice a întreprinderii în sfera activităţii comerciale;
 • să definească conceptele, procesele, legăturile care stau la baza activităţii economice a întreprinderilor de comerţ;
 • să prezinte procesele şi fenomenele economice, politice şi sociale la nivelul economiei naţionale prin prisma problematicii actuale de dezvoltare a comerţului;
 • să aplice metodici, tehnici şi modele de elaborare a conceptelor, legate de planificarea şi prognozarea evoluţiei economice în domeniul comerţului intern şi extern.

La nivel de aplicare:

 • să selecteze şi să prelucreze informaţia reprezentativă în domeniul activităţii economice a întreprinderilor din sfera comerţului în condiţii de incertitudine şi insuficienţă informaţională;
 • să utilizeze modul de gândire economică la evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în activitatea comercială a întreprinderii;
 • să depisteze problemele cheie în activitatea economică a întreprinderilor din sfera comerţului;
 • să selecteze strategii de activitate economică a întreprinderii în mediul concurenţial;
 • să utilizeze diferite metode de evaluare a activităţii economice a întreprinderii;
 • să adopte decizii în condiţii de incertitudine sau situaţii de risc la nivel managerial care ar duce la minimalizarea costurilor în activitatea economică a întreprinderii;
 • să aprecieze priorităţile întreprinderilor autohtone în circuitul economic internaţional pentru majorarea competitivităţii acestora;
 • să utilizeze profesionist cadrul conceptual şi metodologic modern a activităţii economice a întreprinderii în condiţii de informare incompletă;
 • să emită soluţii în situaţii incerte şi să aibă capacitatea de a propune inovaţii în condiţii de riscuri economice.

La nivel de încadrare şi integrare:

 • să comunice şi să acţioneze eficient în echipă la gestionarea distorsiunilor economice şi în situaţii de forţă majoră;
 • să adapteze activitatea sectorului gestionat la condiţiile de schimbare;
 • să ia decizii adecvate, să se socializeze şi adapteze profesional;
 • să fie capabil de a planifica, gestiona şi organiza timpul propriu;
 • să comunice şi să-şi apere opiniile proprii, să desprindă învăţăminte din experienţa şi activitatea practică.

La nivel de proiectare /cercetare:

 • să organizeze procesul de cercetare în domeniul management comercial;
 • să elaboreze o lucrare aplicativă ce se referă la soluţionarea unei probleme din domeniul administrării afacerilor;
 • să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor

Specialistul în domeniul Management comercial va fi pregătit pentru:

 • activitatea cu funcţii manageriale în secţiile comerciale ale întreprinderilor;
 • în ministerele şi departamentele care reglementează activitatea în sfera comerţului,
 • în Camera de Comerţ şi Industrie şi filialele ei, zonele economice libere etc.

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii de masterat cu specializarea Management comercial poate activa în cadrul următoarelor unităţi:

 • Întreprinderi şi unităţi economice cu funcţii manageriale în secţiile comerciale;
 • Instituţii de cercetări ştiinţifice în domeniul economiei comerţului;
 • în ministerele şi departamentele care reglementează activitatea în sfera comerţului,
 • în Camera de Comerţ şi Industrie şi filialele ei, zonele economice libere etc.

Posibilitatea de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diplomă de master cu specializarea Management comercial pot să-şi continue studiile la masteratul de cercetare de profil și/sau la masterat cu altă specializare în domeniul științelor economice.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle