jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Turism internaţional

Conţinutul planului de studii permite studenţilor obţinerea următoarelor competenţe cheie specifice şi finalităţi de studii:

I. Competenţe de cunoaştere:

 1. Să cunoască teorii şi practici avansate în domeniul turismului internaţional;
 2. Să ştie metode de analiză şi gestiune a turismului internaţional;
 3. Să cunoască tehnicile de analiză critică a teoriilor, concepţiilor şi principiilor care stau la baza turismului ca domeniu;
 4. Să cunoască tehnicile de elaborare a proiectelor de produse noi.

II. Competenţe de proiectare:

 1. Să elaboreze planuri strategice şi tactice de dezvoltare din domeniul turismului internaţional;
 2. Să elaboreze proiecte de dezvoltare a firmei turistice;
 3. Să elaboreze politici de marketing în domeniul turismului internaţional;
 4. Să promoveze schimbările într-un mediu de piaţă global;
 5. Să rezolve probleme prin integrarea surselor de informaţii complexe, în contexte noi şi necunoscute.
 6. Să proiecteze şi să planifice afacerile în funcţie de priorităţi (de a elabora strategii, obiective, de a anticipa activitatea şi rezultatele) pe plan internaţional.

III. Competenţe de cercetare:

 1. Să iniţieze cercetări a pieţei în domeniul turismului internaţional;
 2. Să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a efectua analiza problemelor întâlnite în procesul cercetării;
 3. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul turismului internaţional.

IV. Competenţe de organizare şi gestionare:

 1. Să demonstreze capacităţi de leadership în contexte de muncă sau de studiu;
 2. Să acţioneze sinergic, să coopereze creativ, etc.;
 3. Să consulte şi să informeze colaboratorii, salariaţii;
 4. Să se autoevalueze şi să facă reflecţii asupra activităţii colegilor;
 5. Să motiveze şi să determine oamenii la acţiune;
 6. Să evalueze şi să îmbunătăţească performanţa strategică a echipelor;
 7. Să demonstreze capacitatea de a munci în cadrul unei echipe;
 8. Să elaboreze bugete generale ale organizaţiei din domeniul turismului;
 9. Să construiască şi să aplice sisteme de asigurare a calităţii produselor turistice.
 10. Să contribuie la asigurarea cu resurse financiare şi materiale a proiectelor organizaţiei din domeniul turismului internaţional.

V. Competenţe de comunicare:

 1. Să comunice eficient cu clienţii şi partenerii de afaceri;
 2. Să stabilească relaţii benefice cu organele publice, partenerii, clienţii şi colaboratorii firmei turistice;
 3. Să fie buni oratori, să prezinte rapoarte, informaţii în faţa publicului, etc.

VI. Competenţe etice:

 1. Să răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în muncă şi în procesul de studii;
 2. Să conlucreze cu reprezentanţii diferitelor grupări etnice şi culturale.
 3. Să demonstreze corectitudine faţă de parteneri, clienţi şi conducerea firmei turistice.

Absolvenţii pot ocupa posturile de:

 • Manager - specialist a diferitor companii din turism şi industria hotelieră specializate în turismul Internaţional la nivel local şi internaţional; şef al serviciului de marketing, vânzări, logistică în cadrul firmelor turistice şi hoteliere; manager coordonator al Front-office a hotelului;
 • Coordonator al departamentelor de specialitate în cadrul administraţiei publice locale, teritoriale şi la nivel de Minister de resort; conducător al departamentelor de cercetare şi consalting în domeniul turismului;
 • Conducători de întreprinderi din industria turismului internaţional;
 • Profesor în învăţământul pre şi universitar de specialitate.

Posibilităţi de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master cu specializarea „Turism internaţional” pot să-şi continue studiile la doctorat de profil şi / sau la masterat cu altă specializare în domeniul ştiinţelor economice.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle