jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Turism rural

Pregătirea specialiştilor pentru specializarea „Turism rural” presupune studierea şi cunoaşterea fenomenului turistic prin conexiuni multidisciplinare. Formarea profesională trebuie să permită specialiştilor însuşirea cunoştinţelor şi abilităţilor la nivelul cerinţelor actuale ale industriei turismului.

I. Competenţe de cunoaştere:

 1. Să cunoască teorii şi practici avansate în domeniul turismului rural;
 2. Să ştie metode de gestiune şi analiză a turismului rural;
 3. Să cunoască teoriile, conceptele şi principiile turismului ca domeniu;
 4. Să ştie să elaboreze proiecte de produse noi pentru turismul rural.

II. Competenţe de proiectare:

 1. Să elaboreze planuri strategice şi tactice de dezvoltare din domeniul turismului rural;
 2. Să elaboreze proiecte de dezvoltare a firmei turistice;
 3. Să elaboreze politici de marketing în domeniul turismului rural;
 4. Să promoveze schimbările într-un mediu complex;
 5. Să rezolve probleme prin integrarea surselor de informaţii complexe, în contexte noi şi necunoscute.
 6. Să proiecteze şi să planifice activitatea turistică în funcţie de priorităţi (de a elabora strategii, obiective, de a anticipa activitatea şi rezultatele).

III. Competenţe de cercetare:

 1. Să iniţieze cercetări a pieţei în domeniul turismului rural
 2. Să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a efectua analiza problemelor întâlnite în procesul cercetării;
 3. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul turismului rural.

IV. Competenţe de organizare şi gestionare:

 1. Să demonstreze autonomie în procesul de învăţare şi muncă;
 2. Să se autoevalueze şi să facă reflecţii asupra activităţilor colegilor;
 3. Să motiveze şi să determine oamenii la acţiune;
 4. Să evalueze şi să îmbunătăţească performanţa strategică a echipelor;
 5. Să demonstreze capacitatea de a munci în cadrul unei echipe;
 6. Să demonstreze capacităţi de leadership în contexte de muncă sau de studiu;
 7. Să acţioneze sinergic, să coopereze creativ, etc.;
 8. Să consulte şi să informeze colaboratorii, salariaţii.
 9. Să elaboreze bugete generale ale organizaţiei din domeniul turismului;
 10. Să contribuie la asigurarea cu resurse financiare şi materiale a proiectelor organizaţiei din domeniul turismului.
 11. Să construiască şi să aplice sisteme de asigurare a calităţii.

V. Competenţe de comunicare:

 1. Să comunice eficient cu clienţii şi partenerii de afaceri;
 2. Să stabilească relaţii benefice cu organele publice, partenerii, clienţii şi colaboratorii firmei turistice.
 3. Să fie buni oratori, să prezinte rapoarte, informaţii în faţa publicului, etc.

VI. Competenţe etice:

 1. Să demonstreze corectitudine faţă de parteneri, clienţi şi conducerea firmei turistice.
 2. Să răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în muncă şi în procesul de studii;
 3. Să conlucreze cu reprezentanţii diferitelor grupări etnice şi culturale.  

Absolvenţii pot ocupa posturile de:

 • Manager, director – specialist coordonator al diferitor firme turism şi hoteliere;
 • Şef de serviciu marketing, vânzări, logistică hotelieră; manager coordonator front-office din hotel;
 • Coordonator al departamentelor de specialitate în cadrul autorităţilor publice locale din zona rurală şi la nivel superior;
 • Conducător al departamentelor de dezvoltare ştiinţifico-tehnică a firmelor de consulting din domeniul turismului;
 • Conducători de firme turistice specializate în turismul rural.

Posibilităţi de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master cu specializarea „Turism rural” pot să-şi continue studiile la masterat de cercetare de profil şi / sau la masterat cu altă specializare în domeniul ştiinţelor economice.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle