jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  Drept economic

Competenţe generale:

 • identificarea raporturilor sociale cu caracter economic de antreprenoriat şi al reglementărilor legale naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • capacitatea de căutare, preluarea şi adaptare a reglementărilor legale din diverse surse;
 • capacitatea de aplicare a instrumentelor juridice în calificarea, interpretarea şi reglementarea faptelor juridice;
 • capacitatea de a aplica criterii de cercetare ştiinţifică, în cadrul activităţii profesionale;
 • capacitatea de a discuta şi dezbate diferite puncte de vedere vizând prezentul şi perspectiva reglementărilor legale din domeniul dreptului economic în scopul propunerii soluţiilor rezonabile;
 • capacitatea de a se confrunta cu situaţii noi şi de a contribui la crearea de soluţii legale în cazuri de problemă;
 • capacitatea de exprimare scrisă şi orală, într-un limbaj tehnic jurdic, folosind clar terminologia;
 • capacitatea de a elabora proiecte de activitate profesională în domeniul dreptului economic.

Competenţe speciale:

 • abilităţi analitice şi predictive;
 • aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică;
 • abilităţi de comunicare.

La nivel de înţelegere:

 • cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor teoretice, a metodelor şi mecanismelor de reglementare juridică a relaţiilor economice de antreprenoriat;
 • capacitatea de formare a judecăţilor bazate pe cunoaşterea problemelor teoretice ale doctrinei dreptului economic;
 • demonstrarea gândirii inovative în contextul interpretării şi aplicării normelor juridice;
 • cunoaşterea situaţiilor de coliziune şi carenţă ale domeniului legal din domeniul relaţiilor economice de antreprenoriat;
 • capacitatea de analiză a cadrului legal naţional şi de propunere a soluţiilor pentru armonizarea acestuia cu reglementările comunitare şi internaţionale;

La nivel de aplicare:

 • interpretarea normelor legale din domeniul relaţiilor economice de antreprenoriat;
 • capacitatea de aplicare a normelor juridice pentru diverse instituţii şi fapte comerciale;
 • capacitatea de a motiva soluţiile aplicate diferitor situaţii de fapt din domeniul dreptului economic;
 • înaintarea soluţiilor problemelor de drept ramurale prin utilizarea noilor cunoştinţe;
 • capacitatea de a modela unele procese reale de reglementare şi soluţionare a faptelor juridice;
 • capacitatea de monitorizare, analiză şi aplicare a practicii organelor de drept în domeniul dreptului economic;
 • analiza practicii judiciare în domeniu.

 La nivel de integrare:

 • identificarea şi aplicarea diverselor metode de studiere a problemelor jurisprudenţei;
 • utilizarea conceptelor socio-morale în scopul formării conştiinţelor şi culturii juridice a comunităţii;
 • acţionarea în vederea îmbunătăţirii calităţii normelor de drept şi a relaţiilor interpersonale;
 • adaptarea experienţei sistemelor juridice de peste hotare la condiţiile mediului intern de funcţionare.

La nivel de cercetare-proiectare:

 • identificarea problemelor de cercetare în domeniul dreptului economic;
 • prognozarea evoluţiei jurisprudenţei în contextul dezvoltării economice, politice , sociale, culturale a societăţii;

Specialistul cu studii superioare de master în Drept economic va fi pregătit pentru:

 • activitatea profesională în cadrul agenţilor economici, instituţiilor de drept, organizaţiilor, instituţiilor, organelor administrării publice centrale şi locale, barourilor de avocaţi şi executori judiciari;
 • activitatea de instruire din domeniul jurisprudenţei;
 • activitatea de cercetare ştiinţifică şi continuare a studiilor la doctorat.

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii de masterat la specializarea Drept economic poate activa în următoarele posturi: jurist, jurist-consult, funcţionar public, judecător, avocat, notar, executor judecătoresc.

 

Posibilitatea de continuare a studiilor:

- absolvenţii cu diploma de master la specializarea Drept economic pot să-şi continue studiile la ciclul III (doctorat) la specializarea ştiinţifică 12.00.03 Drept privat.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle