jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  Tehnologia şi managementul  alimentaţiei publice


Competenţe:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

Specialiştii pregătiţi la ciclul II la specialitatea „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” trebuie să cunoască caracteristicile standardelor manageriale şi tehnologice ale întreprinderilor de alimentaţie publică.

În acest context, respectivul domeniu de formare profesională are drept scop să formeze specialişti cu un înalt nivel etic şi cu competenţe profesionale, adaptatecerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale în domeniul alimentaţiei publice şi în alte domenii conexe, care vor:

 • conştientiza importanţa organizării raţionale a alimentaţiei publice pentru a contribui modul sănătos de viaţă al consumatorilor;
 • forma şi dezvolta competenţele necesare pentru asigurarea succesului în activitatea profesională şi afaceri;
 • analiza activitatea economico-financiară a întreprinderii de alimentaţie publică
 • acumula un sistem integru de cunoştinţe în tehnologiile şi biotehnologiile moderne ale alimentaţiei publice care vor fundamenta drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Studiile la nivelul ciclului II (masterat) în domeniul „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” au scopul de a pregăti specialiştii:

 • să utilizeze adecvat bazele teoretice ale transformărilor senzoriale, biochimice în procesele de preparare ale diferitor tipuri de bucate;
 • să identifice momentele cheie ale organizării producerii şi deservirii într-o întreprindere modernă de alimentaţie publică;
 • să perceapă clar tendinţele moderne în gastronomia naţională şi internaţională;
 • să explice specificul managementului resurselor umane în întreprinderile de alimentaţie publică;
 • să definească conceptele, procesele, legăturile care stau la baza activităţii economice a întreprinderii;
 • să recunoască pericolele sanitaro-igienice care ar periclita inocuitatea produselor alimentare la toate etapele ale procesului tehnologic;
 • să stabilească relaţiile dintre calitatea materiei prime alimentare, specificul tehnologiilor de procesare şi siguranţa produsului finit;
 • să interpreteze corect rezultatele implementărilor stilurilor alimentare preluate din gastronomia altor popoare în condiţiile specificului materiei prime şi a obiceiurilor alimentare locale. 

La nivel de aplicare:

 • să selecteze biotehnologiile alimentare care pot fi aplicate în procesele tehnologice ale alimentaţiei publice;
 • să utilizeze tendinţele moderne de deservire în alimentaţia publică pentru a diminua riscurile în dezvoltarea economică a unei întreprinderi de alimentaţie publică;
 • să depisteze punctele critice în activitatea economică a micului bussines în industria alimentaţiei publice;
 • să utilizeze metode moderne etalonate de analiză a materiei prime alimentare şi a produselor finite;
 • să adopte decizii în condiţii de incertitudine sau situaţii de risc la nivel managerial care ar duce la minimalizarea costurilor în activitatea economică a întreprinderii;
 • să aprecieze pericolele ecologice în activitatea întreprinderii de alimentaţie publică şi să asigure protecţia mediului;
 • să propună soluţii în situaţii critice de dezvoltare a întreprinderii;
 • să aplice cunoaşterea obiceiurilor alimentare a populaţiei în elaborarea tehnologiilor noi la întreprindere;
 • să compare parametrii economici ai activităţii diferitor întreprinderi din regiune pentru aşi asigura competitivitatea;
 • să extindă rezultatele cercetărilor ştiinţifice din domeniul siguranţei alimentelor în sfera întreprinderii de alimentaţie publică.

La nivel de proiectare-cercetare:

 • să proiecteze o unitate de alimentaţie publică ţinând cont de monitoringul ecologic
 • să elaboreze tehnologii noi în alimentaţia publică ţinând cont de psihologia consumatorilor din localitatea concretă;
 • să organizeze servicii speciale în unitatea de alimentaţie publică: catering şi livrarea la domiciliu;
 • să implementeze metode rapide şi automatizate de determinare a calităţii produselor alimentare;
 • să analizeze starea economică a unităţii de alimentaţie publică;
 • să optimizeze tehnologiile de preparare a bucatelor prin utilizarea materiei prime alimentare ecologice şi să le implementeze în activitatea întreprinderii gestionate.

Ocupaţiile tipice pentru masteranzii în domeniul “Tehnologiei şi managementul alimentaţiei publice” (ciclul II) vor fi:

Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate:

 • tehnologie;
 • economie;
 • administrare

Absolvenţii pot ocupa posturile de:

 • manager în unităţile alimentaţiei publice;
 • şef de producere;
 • şef complex comercial;
 • şef aprovizionare tehnico-materială;
 • şef secţie (informare şi publicitate)

Posibilitatea de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master la specializarea “Tehnologiei şi managementul alimentaţiei publice” pot să-şi continue studiile la masteratul de cercetare de profil şi/sau la masterat cu altă specializare în domeniul tehnologiilor alimentare.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle