jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Programul de studii la specializarea Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice oferă o aprofundare a cunoştinţelor obţinute la ciclul I şi un şir de discipline noi, care vor asigura formarea competenţelor interdisciplinare, menite să asigure specializarea în domeniul managementului unităţilor de alimentaţie publică.

Programul de studii la această specializare asigură formarea următoarelor competenţe profesionale:

- cunoaşterea aprofundată teoretică, metodologică şi practică a ariei de specializare şi utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu diferite medii profesionale.

- utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi în contexte mai largi asociate domeniului.

- gestionarea şi executarea managementului procesului de producţie, de industrializare a proceselor tehnologice, de utilizare eficientă a resurselor întreprinderii şi adoptarea deciziilor argumentate.

- realizarea eficientă a transferului tehnologic interdisciplinar, intersectorial, îmbunătăţirea continuă a produselor, proceselor şi sistemelor în situaţii nestandarde cu utilizarea soluţiilor originale.

- proiectarea funcţională şi constructivă a proceselor industriale, tehnologice şi a sistemelor de producţie cu caracter inovativ, de automatizare cu utilizarea soluţiilor originale.

Ocupaţiile tipice pentru absolvenţii ciclului II-master, la specializarea Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice vor fi:

- inginer în organizarea conducerii producţiei;

- şef secţie/serviciu de aprovizionare tehnico-materială;

- director întreprindere de alimentaţie publică;

- asistent/lector universitar;

- cercetător-stagiar, colaborator ştiinţific, inginer cercetare.